MOSiR w Parczewie zaprasza młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w I Turnieju Tenisa Stołowego o Grand Prix Parczewa w kategorii Open. Impreza odbędzie się w dniu 12 grudnia 2021 w niedzielę o godz.11:00 w sali MOSiR-u na stadionie przy Al. Jana Pawła II 1.
Cały cykl Grand Prix Parczewa składa się z 4 indywidualnych turniejów, które są każdorazowo punktowane i wliczane do ogólnej klasyfikacji. Impreza jest organizowana w ramach programu realizowanego przez MOSiR w roku 2021 i 2022 z funduszy MOPS. Podstawowym założeniem programu jest podjęcie działań podnoszących jakość procesu wychowania i profilaktyki w mieście i Gminie Parczew, preferującego przede wszystkim zdrowy styl życia wśród młodzieży i osób dorosłych. Celem samym w sobie jest naturalna popularyzacja Tenisa Stołowego w Parczewie i okolicach.
Zapraszamy do aktywnego udziału, do wygrania trofea sportowe i cenne nagrody rzeczowe. Serdecznie Zapraszamy !!!

Tenis Stołowy Plakat - grafika poglądowa

Laboratoria Przyszłości to Program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowany przede wszystkim do uczniów Szkół Podstawowych. Głównym celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Szkoły prowadzone przez Gminę Parczew na realizacje tego programu otrzymały od państwa wsparcie finansowe w wysokości 396 600 zł. W ramach programu szkoły otrzymają dofinansowanie na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Szkoły zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt pozwalający na uatrakcyjnienie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ale również pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

logo Laboratoria Przyszłości - grafika poglądowa

Burmistrz Parczewa informuje, że od dnia 03.12.2021r. na odcinku Lubartów - Łuków wznowiony zostanie ruch pociągów. Początkowo polegać on będzie na nieregularnych jazdach zapoznawczych,
a od dnia 12.12.2021r. pociągi poruszać się będą zgodnie z rozkładem.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych!

Burmistrz Parczew

Paweł Kędracki 

Publikujemy roczny rozkład jazdy pociągów na linii Lublin Główny - Łuków od 12.12.2021 do 10.12.2022, który uwzględnia stacje: Parczew i Parczew Kolejowa.
W związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na liniach kolejowych, w latach 2021/2022 przewidziane są korekty rozkładu jazdy pociągów.
Publikujemy zatem rozkład od 12.12.2021 do 12.03.2022 na linii Lublin Główny - Łuków.

Ważny od 12.12.2021 r.  do 12.03.2022 r.

Ważny od 12.12.2021 r. do 10.12.2022 r.

Pociąg 

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, na terenie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24 działa punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

W ramach programu można zrealizować następujące zadania termomodernizacyjne oraz otrzymać dofinansowanie w poziomie podstawowym oraz podwyższonym na:
• źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie przegród budowlanych,
• stolarkę drzwiową i okienną,
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Punkt konsultacyjno-informacyjny działa we wtorki oraz w piątki w godz. 10:00 – 15:00.

Czyste powietrze - grafika poglądowa

Informujemy, że Gmina Parczew w ramach rządowego programy Cyfrowa Gmina otrzyma ok. 430 000 zł na cyfryzację jednostek podległych gminie. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu, rozwój e-usług, zakup oprogramowania. Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy w Gminie i w podległych placówkach. 

Więcej informacji na temat programu Cyfrowa Gmina: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

Cyfrowa Gmina Parczew - grafika poglądowa