Burmistrz Parczewa  w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w na terenie województwa lubelskiego, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, zwraca się do mieszkańców Gminy Parczew z apelem o przypominanie członkom społeczności lokalnej o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
     Apeluje szczególnie o utrzymanie dystansu społecznego w miejscach publicznych, zakrywanie ust i nosa w miejscach występowania dużych skupisk ludzi, dezynfekcję rąk oraz respektowanie zasad higieny.
     Prosi również o otoczenie szczególną opieką osoby starsze i inne osoby o obniżonej odporności. w szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych.
     Racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych może przyczynić się do spowolnienia rozwoju epidemii CIVID-19.

Koronawirus COVID 19 - grafika poglądowa

Pamiętaj że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Wejdz na spis.gov.pl i spisz się.

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Burmistrz Parczewa informuje, że w dn. 10 września 2021r. zakończono roboty budowlane na „Budowie parkingu przy szpitalu w Parczewie”.
Parking czynny będzie od 10.09.2021r. od godziny 17.00. Wszystkim korzystającym
z parkingu dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość w związku z utrudnieniami w trakcie prowadzonych robót.

Burmistrz Parczewa
Paweł Kędracki

parking przy szpitalu - grafika poglądowa

Loga fundusze europejskie, lubelskie smakuj życie i Unia Europejska

sanepidKomunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie w sprawie przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew - pdf

Parczewski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na wybudowanie instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach (Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO WL na lata 2014-2020).
Gratulujemy kolejnego już projektu, na który ZUK otrzymał dofinansowanie. 5 instalacji, powodujących zmniejszenie zużycia rocznej energii o 200 MW, zostanie zamontowanych w siedzibie ZUK przy ul.Piwonii, na stacji wodociągowej, oczyszczalni i ciepłowni.

ZUK Parczew - logo - grafika poglądowa