PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W PARCZEWIE
"POD KRASNALEM"

WIDOK PLACU ZABAW I BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PARCZEWIE "POD KRASNALEM"     Nasze przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną i innowacyjną, pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Mieści się w dużym budynku, wokół którego roztacza się ogród z pasmem zieleni oraz atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw. Sale w których przebywają dzieci są duże, jasne, funkcjonalnie urządzone, wyposażone w liczne kąciki zainteresowań. Kadra pedagogiczna przedszkola to zespół wykwalifikowanych, kreatywnych nauczycieli tworzących zawsze ciepłą i przyjazną atmosferę.
     Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, rozwijanie ich uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Równie ważne jest dla nas kształtowanie u dzieci:
- odporności emocjonalnej
- budowanie systemu wartości
- troska o zdrowie i sprawność fizyczną
- rozwijanie umiejętności społecznych
- budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
- wprowadzenie w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
- kształtowanie poczucia przynależności społecznej i narodowej.
Oferta edukacyjna naszego przedszkola:
- Nauka języka angielskiego
- Zajęcia umuzykalniające
- Zajęcia logopedyczne
- Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej
- Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach
- Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
- Realizacja programów własnych
- Realizacja programów ogólnopolskich
Dodatkowe atuty naszego przedszkola to:
- Przedstawienia teatralne z udziałem aktorów
- Wyjazdy do teatru
- Organizacja licznych wycieczek autokarowych i pieszych
- Uroczystości przedszkolne
- Udział w akcjach charytatywnych
- Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do naszej placówki
- Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W PARCZEWIE
ul. WOJSKA POLSKIEGO 8a
21-200 PARCZEW
Dyrektor - Marzanna Panasiuk
TEL. 83 355 12 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://przedszkole-1.parczew.com


PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W PARCZEWIE
IM. JANUSZA KORCZAKA W PARCZEWIE

WIDOK PLACU ZABAW I BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PARCZEWIE IM. JANUSZA KORCZAKA W PARCZEWIE     Przedszkole Nr 2 w Parczewie otacza opieką dzieci od 3 do 5 lat. W przyjaznej atmosferze i w bezpiecznych warunkach przedszkolaki spędzają tu większą część dnia. Indywidualne traktowanie każdego z naszych wychowanków sprzyja ich wszechstronnemu rozwojowi. Wykwalifikowana kadra w profesjonalny sposób diagnozuje potrzeby każdego dziecka. Dzięki temu rozwijamy dziecięce pasje, zamiłowania i talenty.
Potrafimy korygować braki i dysfunkcje rozwojowe. Udzielamy wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii pedagogicznej. Prowadzimy ścisłą współpracę z rodzicami informując ich na bieżąco o sukcesach i trudnościach w pracy z dziećmi.
Organizujemy uroczystości, konkursy, festyny, olimpiady, dzięki którym jesteśmy bliżej rodzin naszych podopiecznych.
Bierzemy czynny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie naszego miasta, promując w ten sposób placówkę.
Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach języka angielskiego, rytmiki, kół zainteresowań, w spektaklach teatralnych i wielu innych formach aktywności.
Każdego dnia dokładamy wszelkich starań by nieść radość dzieciom i zadowolenie ich rodzicom.WIDOK PLACU ZABAW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PARCZEWIE IM. JANUSZA KORCZAKA W PARCZEWIE

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W PARCZEWIE
ul. SPÓŁDZIELCZA 5
21-200 PARCZEW
Dyrektor – Agnieszka Trojanowska
TEL. 83 355 12 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://przedszkole-2.parczew.com/


 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE "SKOWRONEK"

 

LOGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWEGO "SKOWRONEK"     Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "SKOWRONEK" to przedszkole, którego misją jest spełniać marzenia dzieci oraz ich rodziców. Swoją działalnośc rozpoczeło 06 grudnia 2012 r. przy ul Ogrodowej w Parczewie.
     Jesteśmu przekonani, że powstał obiekt na miarę XXI wieku i będzie wizytówką naszego miasta. Budynek oraz wyposarzenie to tylko część przedszkola, integralną jego treść stanowią dzieci. Wierzymy, że wartościami będą tutaj mądrość, życzliwość i tolerancja, przecięż to sukcesy dzieci stanowić będą dorobek naszego przedszkola.
Zespół nuczycieli to ludzie młodzi, kreatywni i wykształceni dla których troska o dzieci jest najważniejszym zadaniem dnia, w swojej pracy wykorzystują najnowsze, sprawdzone metody i formy pracy gwrantujące nauczanie i wychowanie na njwyższym poziomie.
W przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia:
- nauka tańca pod patronatem Lubelskiego Centrum Inicjatyw Tanecznych z Lublina
- język angielski pod patronatem Polish American Humanistic Academy
BUDYNEK  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWEGO "SKOWRONEK"- rytmika pod patronatem Prywatnej Szkoły Muzycznej I St. z Parczewa
- zajęcia z logopedą
- planowane zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
Organizujemy również pokazy multimedialne dla przedszkolaków.

Nasze motto to: " KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT"

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "SKOWRONEK"
ul. Ogrodowa 14 G
21-200 Parczew
tel. 506 140 804
www.przedszkoleparczew.pl


PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „ZAJĄCZEK”

BUDYNEK PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „ZAJĄCZEK”     Przedszkole Niepubliczne „Zajączek’’ jest placówką dwuoddziałową zlokalizowaną w Parczewie przy ulicy : Lipowej 40. Swoją działalność rozpoczęło 01.02.2018r. Z uwagi na niewielką liczbę miejsc, przedszkole nasze jest przyjazne dzieciom , ma charakter przedszkola rodzinnego.
    Edukacja ekologiczna i zdrowotna jest naszym priorytetowym zadaniem w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Lokalizacja naszej placówki sprawia, że dzieci mają okazję do codziennego obcowania z różnymi obszarami naturalnego środowiska. Zwracamy uwagę na zanieczyszczenia środowiska, prowadzimy obserwację przyrody w różnych porach roku, organizujemy zabawy i ćwiczenia na łonie natury, zachęcając naszych małych podopiecznych do aktywnego wypoczynku. Inną formą zainteresowania dzieci ekologią, jest praca na działce przedszkolnej, co daje możliwość prowadzenia obserwacji wzrostu roślin, której celem jest zachęcanie dzieci do zdrowego odżywiania się.
     Oferta edukacyjna naszego przedszkola:
• Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta na podstawie programowej wychowania
przedszkolnego,
• Zajęcia umuzykalniające,
• Zajęcia logopedyczne ,
• Zajęcia terapeutyczne,
• Nauka języka angielskiego,
• Religia,
• Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych,
• Przedstawienia teatralne z udziałem aktorów,
• Wyjazdy do teatru,
• Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury -wycieczki,
• Zajęcia kształtujące postawę pro-ekologiczną i sportowo-rekreacyjne skierowane na rozwój dziecka.
Proponujemy również zajęcia :Taniec Nowoczesny, Zajęcia Informatyczne, Karate .

BAWIĄCE SIĘ DZIECI W SALI PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „ZAJĄCZEK”Przedszkole Niepubliczne ZAJĄCZEK
21-200 Parczew ul.Lipowa 40
tel. 48 502 607 286
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapisy do przedszkola ZAJĄCZEK trwają przez cały rok .
Kartę zgłoszenia można pobrać i złożyć w przedszkolu oraz w:

Biurze Rachunkowym
Elżbieta Alicja Gierczak
21-200 Parczew
ul.11 Listopada 66/57
tel.83 3550699
http://zajaczekparczew.pl/