Przebudowa drogi gminnej nr  103851 L w m. Pohulanka gmina Parczew

 tablica fundusze PARCZEW POHULANKA

W dniu 03 czerwca 2022r. burmistrz  Parczewa podpisał z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo mostowych Parczew S.A. umowę na wykonanie zadania pn.  „Przebudowa drogi gminnej nr  103851 L w m. Pohulanka gmina Parczew”. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. Dotacja z RFRD wyniesie 538 680,79 zł. a całość zadania to nico ponad 660 tys. zł.

Zakres robót to wykonie przebudowy odcinka o długości 995m , gdzie w ramach zamówienia przewidziano m.in.:

  • Ścinanie drzew o śr. 16-75cm – 5szt.
  • Wykonanie koryta pod poszerzenie konstrukcji jezdni profilowanie i zagęszczenie koryta 1020,50m2
  • Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego-746,10m2
  • Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 3 528,50m2
  • Uzupełnienie i wyrównanie kruszywem łamanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie istniejącej podbudowy wraz z wykonanymi poszerzeniami – 4 401,50m2
  • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego- 4 103,00m2
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego -4 103,00m2
  • Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm – 1508,25m2
  • Ustawienie znaków pionowych zgodnie z projektem zmiany SOR- 1 kpl.

Zakończenie budowy

Miło nam poinformować, że w dn. 13 września 2022r. zostały odebrane roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowy drogi gminnej nr 103851L w miejscowości Pohulanka”. Zadanie współfinansowane zostało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 358 680,79 zł.
Mamy nadzieję, że zmodernizowana droga popowi znacząco komfort życia mieszkańców Gminy Parczew.


1. Przebudowa drogi gminnej nr 103855L w miejscowości Buradów, gmina Parczew

 W lipcu 2021r. rozpoczęto przebudowę drogi gminnej nr 103855L w Buradowie. Wartość robót budowlanych wynosi 956 666,60zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 478 333,00zł. Termin zakończeni pra to październik 2021r.
Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 1284m wraz z budową kanału technologicznego, poboczami z tłucznia oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego.

IMG 20211221 131901p


2. Przebudowa drogi gminnej nr 103751L w miejscowości Przewłoka, gmina Parczew

W lipcu 2021r. rozpoczęto przebudowę drogi gminnej nr 103751L w Przewłoce. Wartość robót budowlanych wynosi 461 162,69zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 230 581,00zł. Termin zakończeni pra to listopad 2021r.
Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 805m wraz z budową kanału technologicznego, poboczami z tłucznia oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego.

IMG 20211221 140304p