WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego - plik pdf


WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego - plik pdf


PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA PARCZEWA - plik pdf


PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Parczewie sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Parczewie - plik pdf

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 1 - plik pdf
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 2 - plik pdf
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 3 - plik pdf
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 4 - plik pdf
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 5 - plik pdf
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 6 - plik pdf
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 7 - plik pdf
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 8 - plik pdf
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 9 - plik pdf
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 10 - plik pdf
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 11 - plik pdf
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 12 - plik pdf
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 13 - plik pdf
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 14 - plik pdf
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 15 - plik pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Parczew - plik pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w gminie Parczew - plik pdf


Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych - plik pdf


Informacja Burmistrza Parczewa z dnia 26 marca 2024 r. dla wyborców z miejscowości Wierzbówka - plik pdf


Informacja Burmistrza Parczewa z dnia 26 marca 2024 r. o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego na terenie gminy Parczew - plik pdf

Rozkład jazdy - plik pdf


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Parczewa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik pdf


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r - plik pdf


Postanowienie Nr 211/2024 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik pdf


Postanowienie Nr 210/2024 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik pdf


Postanowienie Nr 193/2024 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Parczew w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik pdf


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik pdf


INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PARCZEWIE o terminie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów - plik pdf


Klauzula informacyjna - plik pdf


Informacja dotycząca transportu osób do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego - plik pdf

Zgłoszenie skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st stołecznego warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik doc


Informacja Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie losowań do obwodowych komisji wyborczych - plik pdf


Obwieszczenie o obwodach głosowania - plik pdf


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie z dnia 4 marca 2024 r. o możliwości składania dodatkowych zgłoszeń - plik pdf


Informacja o terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych - plik pdf


Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach- plik pdf


POSTANOWIENIE NR 198/2024 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik pdf


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 23 lutego 2024 r - plik pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Parczew w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik pdf


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - plik pdf

     Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - plik pdf

     ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO - plik doc

     Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - plik pdf


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik pdf


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik pdf


Obwieszczenie Burmistrza Parczewa o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik pdf


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - KALENDARZ WYBORCZY - plik pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie zmian w podziale gminy Parczew na stałe obwody głosowania - plik pdf


Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Parczew oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast - plik pdf


OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim - plik pdf