Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Parczew w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik pdf


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - plik pdf

     Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - plik pdf

     ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO - plik doc

     Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - plik pdf


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik pdf


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik pdf


Obwieszczenie Burmistrza Parczewa o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - plik pdf


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - KALENDARZ WYBORCZY - plik pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie zmian w podziale gminy Parczew na stałe obwody głosowania - plik pdf


Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Parczew oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast - plik pdf


OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim - plik pdf