Obowiązujęce obwody Szkół Podstawowych na terenie Parczewa

Mapa rejonizacji do szkół podstawowych w Parczewie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PARCZEWIE
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PARCZEWIE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKIKażdy może być najlepszy - to misja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie, szkoły dbającej o harmonijny i wszechstronny rozwój każdego ucznia.
• Nasza kadra to zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, pełnych pasji i zaangażowania.
• Dobrze wyposażone klasopracownie uatrakcyjniają lekcje i wyzwalają ciekawość poznawczą, pozwalają osiągać sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych sportowych i artystycznych czego efektem są między innymi tytuły laureatów konkursów i stypendia Burmistrza Parczewa
• Sala gimnastyczna oraz kompleks boisk sportowych stwarzają idealne warunki do zajęć rozwijających sprawność fizyczną, a także organizowania wielu spotkań i rozgrywek sportowych. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy ”Jedynka”
• Bezpieczny plac zabaw sprzyja twórczej i nieskrępowanej zabawie, przyczyniając się do aktywnego wypoczynku każdego dziecka.
ZDJĘCIE DZIECI Z ROWERAMI PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PARCZEWIE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI• Oferujemy wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, a dobrowolność udziału w zajęciach, zwiększa szansę na osiągnięcie sukcesu w danej dziedzinie - koło teatralne "Studio dzieciaków", koło taneczne "Tańczące buty", koło plastyczne "Kolorowe kredki", koło fotograficzne, zajęcia eksperymentalne "Mali odkrywcy", koło informatyczne, zajęcia szachowe dla najmłodszych, Szkolna Grupa Rowerowa oraz wiele innych form aktywności.
• W szkole funkcjonują klasy z programami innowacyjnymi i klasy sportowe.
• Zapewniamy zajęcia, które pełnią funkcje wspierającą i terapeutyczną.
• W naszej szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu, który uczy empatii, bezinteresowności, tolerancji, szacunku i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Niesienie pomocy staje się atrakcyjne i modne.
• Gromada zuchowa i drużyna harcerska wpajają uniwersalne wartości takie jak: szacunek, zaufanie, obietnica i wytrwałość. To cechy naszych wychowanków, otwartych i aktywnych społecznie.
ZDJĘCIE DZIECI W BARWACH NARODOWYCH PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PARCZEWIE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI• Realizując różnorodne projekty i programy bierzemy udział w pozyskiwaniu funduszy ze środków zewnętrznych.
• Traktujemy rodziców jako sprzymierzeńców w procesie edukacji dziecka i wiemy, że wspólne działania przyczyniają się do sukcesów oraz pozytywnie wpływają na funkcjonowanie szkoły, jej rozwój i promocję.
• Jako szkoła chętnie nawiązujemy współpracę z innymi placówkami oświatowymi: organizujemy spotkania, konkursy, imprezy a tym samym dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.
Wierzymy, że nauka w naszej szkole stanowi mocny fundament do dalszej edukacji młodego człowieka

ZDJĘCIE DZIECI NA APELU NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PARCZEWIE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
ul. 11 Listopada 90
21-200 Parczew
Dyrektor - Jarosław Pastor
tel. 83 355 12 39
fax. 83 355 12 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sp1parczew.pl


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PARCZEWIE
IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI

ZDJĘCIE DZIECI Z ZESPOŁU MUZYCZNEGO TRÓJA NA SZYNACH NA 50-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PARCZEWIE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI     Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie może poszczycić się długoletnią tradycją, gdyż funkcjonuje od 1 września 1966 roku.
• W 1973 r. nadano jej imię Bohaterów 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty
• W 1975 r. szkoła otrzymała sztandar. Powstał też hymn „Srebrzysty dzwonek co dzień" (słowa – Apolinary Nosalski, muzyka – Zygmunt Domański), który jest śpiewany do dnia dzisiejszego.
• Dyrektorzy szkoły: Władysława Kalitka (1966-1972), Elżbieta Janowska (1972-1982), Władysław Filipowicz (1982-1984), Teresa Dębska (1984-1986), p. Jadwiga Domańska (1986-1992), p. Władysław Filipowicz (1992-1997), Antoni Izdebski (1997-1999) Teresa Dębska (1999-2008), Marianna Soproniuk (2008 – 2014), Iwona Kopińska (od 2014 – nadal)
• Od 01.09.2009 r. szkoła nosi imię Św. Królowej Jadwigi.
     Szkoła Podstawowa wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom ponad 400 uczniów, którzy do niej uczęszczają. Jest szkołą bezpieczną, przyjazną, promującą zdrowie, dbającą o dobro uczniów oraz otwartą na kształcenie dzieci niepełnosprawnych.
• Posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Poza zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi oraz wyrównującymi wiedzę uczniów mających trudności w nauce, działają w szkole liczne koła rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Są to koła: matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne, historyczne, taneczne, plastyczne, szachowe, turystyczno – krajoznawcze, biblijne, pływackie, koło j. angielskiego, zespół instrumentalny oraz koła sportowe umożliwiające uczniom rozwój zainteresowań w obszarze różnych dyscyplin sportowych.
• Organizowane są liczne wyjazdy do teatrów, muzeów, a także rajdy i wycieczki turystyczno-krajoznawcze.
• Uczniowie zdobywają tytuły laureatów i finalistów w różnorodnych konkursach. Otrzymują stypendia Burmistrza Parczewa za wysokie wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej.
• Wizytówką szkoły jest zespół wokalny ,,Trója na szynach” działający od 35 lat, mogący poszczycić się wybitnymi osiągnięciami na festiwalach i przeglądach piosenki.
• W szkole funkcjonują klasy sportowe o profilu pływanie ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego. Pozostałym klasom oferujemy naukę pływania w ramach godzin wychowania fizycznego na pływalni Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego ,,Jelonek”.ZDJĘCIE BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PARCZEWIE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI• Uczniowie biorą udział w zawodach pływackich zdobywając nagrody i wyróżnienia.
• W szkole funkcjonują klasy integracyjne, prowadzone są też zespołowe oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
• Organizowane są spotkania i imprezy integracyjne dla całej społeczności szkolnej z udziałem dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.
ZDJĘCIE DZIECI NA ZAJĘCIACH DOGOTERAPI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PARCZEWIE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI• Dla uczniów niepełnosprawnych szkoła organizuje dodatkowo zajęcia dogoterapii, na których poprzez radosną zabawę i kontakt z psami uczestnicy zajęć mają szansę przełamywać swoje lęki, stymulować rozwój poznawczy oraz zmysły.
• Do nauki dla uczniów niepełnosprawnych mamy przygotowane pracownie bogato wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Opiekę i właściwą realizację zajęć specjalistycznych zapewnia profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna.
• Powodzeniem cieszy się Międzyszkolny Integracyjny Przegląd Piosenki Dziecięcej, w którym uczniowie pełno- i niepełnosprawni z terenu powiatu parczewskiego mają możliwość prezentacji swoich uzdolnień wokalnych.
• Placówka realizuje różnorodne projekty edukacyjne w ramach środków zewnętrznych, w tym unijnych: „Klucz do wiedzy", „Parczew na Szlaku Jagiellońskim", „Języki inaczej" oraz projekty rządowe ,,Radosna szkoła”, ,,Indywidualizacja procesu nauczania”, ,,Aktywna tablica”.
• Co roku w szkole organizowany jest Szkolny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły. Nasi uczniowie biorą udział w turniejach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim zajmując w nich czołowe miejsca.ZDJĘCIE DZIECI Z ZAWODÓW SZACHOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PARCZEWIE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI• W okresie bożonarodzeniowym szkoła jest organizatorem Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek.
• Ogromną rolę w życiu placówki odgrywa jej Patronka – Św. Królowa Jadwiga. Corocznie w listopadzie obchodzony jest Dzień Patrona, będący świętem całej szkoły. Uczniowie poznają postać królowej, uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach i przygotowując inscenizacje. Co roku w czerwcu uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Zjeździe Szkół Jadwiżańskich odbywającym się w Krakowie.
• Uczniowie szczególnie wyróżniający się, biorący aktywny udział w życiu szkoły, mają szansę uzyskania Orderu Świętej Królowej Jadwigi.
• Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godz. 7.00 – 16.00, przy czym najmłodsi mają do dyspozycji oddzielne sale.
• Wszyscy chętni mogą korzystać ze stołówki, która oferuje smaczne i zdrowe, dwudaniowe obiady.
• Szkoła wzbogaciła swój księgozbiór biblioteki szkolnej w bogatą ofertę wydawniczą poprzez podjęcie szerokich działań związanych z promowaniem czytelnictwa wśród uczniów związanych z przystąpieniem do programów rządowych ,,Książki naszych marzeń” oraz ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
• W szkole działa prężnie Samorząd Uczniowski podejmując różnorodne zadania i włączając się w organizowane akcje charytatywne i wolontariackie.
• Tradycją szkoły jest organizowanie corocznie Tygodnia Promocji Zdrowia.
• Cyklicznie odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi.
• Placówka oferuje opiekę pielęgniarki i stomatologa.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. św Królowej Jadwigi
ul. Polna 34
21-200 Parczew
Dyrektor - Grażyna Jaszcz
tel. 83 355 12 41
fax. 83 355 12 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sp2.parczew.com


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PARCZEWIE
IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JEGIEŁŁY

ZDJĘCIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PARCZEWIE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JEGIEŁŁY     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie została utworzona
1 września 2017 r. w miejsce Publicznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Parczewie.
Jest to szkoła przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania. Gwarantuje ona także bardzo dobre warunki do wielokierunkowego rozwoju ucznia, indywidualizację i aktywizację procesu nauczania oraz życzliwy stosunek do dzieci i młodzieży. Placówka zapewnia wysoki poziom nauczania pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z wieloletnim doświadczeniem.

SZKOŁA OFERUJE:
• naukę w klasach z rozszerzonym językiem angielskim - 5 godzin tygodniowo w klasach IV i VII (uczestnictwo w wyjazdach zagranicznych, warsztatach z obcokrajowcami i licznych konkursach językowych),
• edukację teatralną (spotkania z aktorami, wyjazdy do teatrów, udział w warsztatach),
• rozwijanie talentów muzycznych w chórze i szkolnym zespole wokalnym,
• rywalizację sportową (możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych na przystosowanych obiektach: orlik, sala gimnastyczna, siłownia),
• bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych zarówno rozwijających umiejętności, jak i usprawniających proces nauki
• (koło fotograficzne, koło recytatorskie, zajęcia wyrównawcze itp.),
• udział w projektach i programach edukacyjnych,
• pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

SZKOŁA ZAPEWNIA:
• oddzielne wejście do szkoły dla uczniów klas I - III
• nowoczesne pracownie wyposażone w sprzęt o najwyższym standardzie, zapewniający komfort, bezpieczeństwo i higienę pracy ucznia,
• aktywizację czasu na przerwach śródlekcyjnych z wykorzystaniem rzutników multimedialnych.
• bezpieczną okolicę i monitoring,
• wysokie wyniki dydaktyczne,
• naukę w niewielkich zespołach klasowych,
• sale lekcyjne dostosowane do pracy z uczniami z niepełnosprawnością,
• opiekę psychologa i pedagoga szkolnego,
• zajęcia z logopedą,
• przyjazne warunki edukacji,
• poszanowanie Praw Ucznia.ZDJĘCIE SALI LEKCYJNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W PARCZEWIE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JEGIEŁŁY

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie
ul. Spółdzielcza 7
21-200 Parczew
Dyrektor – Andrzej Turowski
tel/fax 83 355 12 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.sp3parczew.pl


ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNYCH W PRZEWŁOCE
IM. ŚW. JANA PAWŁA II

ZDJĘCIE BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNYCH W PRZEWŁOCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II     Szkoła podstawowa i przedszkole w Przewłoce od 1995 roku funkcjonują jako Zespół Placówek Szkolnych. W 2002 roku placówka otrzymała imię Jana Pawła II, a 3 lata później sztandar. Od 1 września 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie działa jako Zespół Placówek Szkolnych im. Św. Jana Pawła II, w skład którego wchodzi ośmioklasowa szkoła podstawowa i przedszkole . Obecnie uczęszcza 76 uczniów i 38 przedszkolaków zarówno z Przewłoki, jak i innych okolicznych wiosek. Opiekę nad nimi sprawuje kadra składająca się z 17 nauczycieli.
Placówka wychodzi naprzeciw zmianom systemowym, oczekiwaniom rodziców i wymaganiom współczesnego świata. Aby stale podnosić poziom jakości kształcenia, nauczyciele stosują strategie oceniania kształtującego, wykorzystują aktywizujące metody i nowoczesne pomoce dydaktyczne, indywidualizują pracę i obejmują pomocą psychologiczno- pedagogiczną uczniów o specjalnych z potrzebach edukacyjnych. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, aktywnie i efektywnie spędzają czas pozalekcyjny, korzystając z szerokiej oferty świetlicy szkolnej. Organizowane są również dodatkowo wyjazdy na basen do Parczewa oraz zajęcia taneczne. Aktywnie działa Samorząd Uczniowski i biblioteka szkolna, oferująca bogaty księgozbiór i ciekawe zajęcia. Ponadto placówka organizuje szereg konkursów, akcji i imprez o różnym zasięgu. Największą z nich jest Dzień Patrona, w którym uczestniczą przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół. Na stałe w kalendarz wydarzeń szkolnych wpisał się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej oraz Dyktando Papieskie Placówka pozostaje również w stałym kontakcie z instytucjami wspierającymi takimi jak: Komenda Powiatowa Policji, Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Biblioteka Publiczna, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie.. Od września 2017r. w szkole funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu „Stopa Filantropa”. Celem jego działań jest szerzenie postaw altruistycznych przez zaangażowanie w akcje lokalne i ogólnopolskie.

Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce
Przewłoka 98
21-200 Parczew
Dyrektor - Małgorzata Ciesielska
tel. 83 356 52 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.sp-przewloka.parczew.com