Rodzinne Ogrody Działkowe (w skrócie ROD) mają w Polsce ponad stuletnią tradycję. Dawniej były zakładane, zarządzane oraz przydzielane przez zakłady pracy i nazywane pracowniczymi ogrodami działkowymi. Od 2005 roku zyskały miano rodzinnych ogrodów działkowych, a aktualnie funkcjonują w oparciu o Ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073).

Celem rodzinnych ogrodów działkowych, zgodnie z zapisami ustawy, jest zaspokajanie wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek rodzinnych, dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.

Każdy Rodzinny Ogród Działkowy (ROD) stanowi dziś jednostkę ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców www.pzd.pl

Rodzinne Ogrody Działkowe w Parczewie:

ROD Ogrodowa - grafika poglądowa Rodzinny Ogród Działkowy „ZGODA” w Parczewie
ul. Ogrodowa, 21-200 Parczew
Kontakt: Jeremi Kaczyński - Prezes Zarządu ROD „ZGODA” w Parczewie, tel. 536-407-678
Zainteresowani nabyciem działek prosimy o kontakt z Zarządem.

Zarząd ROD "ZGODA" informuje, iż na dzień dzisiejszy nie posiada wolnych działek.

 Rodzinny Ogród Działkowy Kalina w Parczewie
ul. 11 Listopada, 21-200 Parczew

 Rodzinny Ogród Działkowy „1000-lecia nr 1” w Parczewie
ul. 1 Maja, 21-200 Parczew

 Rodzinny Ogród Działkowy „1000-lecia nr 2” w Parczewie
ul. 11 Listopada, 21-200 Parczew

Zapraszamy Zarządy ROD w Parczewie do zgłaszania i aktualizacji swoich danych.