1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Gmina Parczew,
ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 w dniu 21 kwietnia 2023 r., pokój nr 104,
I piętro, o godz. 12.00 (Ford) i 12.30 (Star).

3. Przedmiot sprzedaży:
3.1 Przedmiotem sprzedaży jest używany samochód osobowy Ford Focus 1.6 MR’ 11:
- numer rejestracyjny: LPA 29337;
- rok produkcji: 2014;
- silnik benzynowy, pojemność: 1 596 cm3
- przebieg: 115 900 km
- badanie techniczne ważne do dnia 14 grudnia 2023 r.
- ubezpieczenie OC ważne do dnia 27 grudnia 2024 r.
- samochód na kołach z oponami zimowymi.

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf

Zarządzenie Burmistrza Parczewa - plik pdf

Ford Focus - grafika poglądowaFord Focus - grafika poglądowaFord Focus - grafika poglądowaFord Focus - grafika poglądowaFord Focus - grafika poglądowaFord Focus - grafika poglądowaFord Focus - grafika poglądowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Przedmiotem sprzedaży jest używany samochód specjalny STAR 200 wersja A200W 101,LXII POŻARNICZY:
- numer rejestracyjny: BPC 1633;
- rok produkcji: 1988;
- silnik olej napędowy, pojemność: 6 842 cm3
- przebieg: 11 653 km
- badanie techniczne ważne do dnia 17 maja 2023 r.
- ubezpieczenie OC ważne do dnia 31 grudnia 2023 r.
- samochód na kołach z oponami wielosezonowymi.

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf

Zarządzenie Burmistrza Parczewa - plik pdf

Star 200 pożarniczy - grafika poglądowaStar 200 pożarniczy - grafika poglądowaStar 200 pożarniczy - grafika poglądowaStar 200 pożarniczy - grafika poglądowaStar 200 pożarniczy - grafika poglądowaStar 200 pożarniczy - grafika poglądowaStar 200 pożarniczy - grafika poglądowaStar 200 pożarniczy - grafika poglądowaStar 200 pożarniczy - grafika poglądowa

 

Na podstawie § 18 pkt 6 Statutu Gminy Parczew zawiadamiam wyborców Gminy Parczew, że w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 13.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 24 odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Parczewie z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Parczew na lata 2021-2024 za rok 2022.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Parczew na lata 2021-2023 za rok 2022.
3. Informacja z wyborów w jednostkach pomocniczych gminy Parczew przeprowadzonych w 2023 r.
4. Sprawozdanie z real i zacji gminnego Programu d la rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny za 2022 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew na 2023 r.;
5.2 zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
5.3 zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
5.4 zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.;
5.5 zmian wieloletniej prognozy finansowej;
5.6 zmian budżetu gminy na rok 2023;
5.7 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa dla terenów zlokalizowanych w południowo-wschodniej części miasta Parczewa;
5.8 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa dla terenów zlokalizowanych w południowo-zachodniej części miasta Parczewa.

Informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja z obrad będzie dostępna na stronie internetowej www.parczew.com

Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej odbędzie się również 29 marca 2023 r. w sali konferencyjnej. Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00.

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Naumiuk

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE 29.03.2023 - grafika poglądowa

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie aktywnie włącza
się w kampanię informacyjną Komendy Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych, która ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie
świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym
podpalaniem nieużytków rolnych.

Wypalanie traw jest niechlubną tradycją, z którą od lat wzmagają się strażacy,
policjanci oraz służby ochrony środowiska. Jest to wielki problem, występujący każdego
roku. Pomimo akcji informacyjnych i edukacyjnych, wielu ludzi nadal sądzi, że ogień to
najlepszy sposób na zwalczanie chwastów. Niestety nie – ogień zabija.

NALEŻY PAMIĘTAĆ!

Wypalanie traw jak i pozostałości roślinnych nie tylko szkodzi środowisku ale także
wiąże się z wysokimi karami grzywny oraz utratą dopłat unijnych
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Apelujemy o nie wypalanie traw. Pamiętajmy, że taki pożar może skończyć się
tragicznie.

Informacje oraz materiały prewencyjne proszę o zamieszczenie na stronach internetowych
urzędów gmin oraz przekazanie ich wśród lokalnej społeczności.

Strona poświęcona kampanii:
https://www.facebook.com/hashtag/stoppo%C5%BCaromtraw?locale=pl_PL

Nie wypalaj traw - grafika poglądowa

Od początku roku strażacy interweniowali już ponad 2800 razy w związku z pożarami traw.
W 2022 r. strażacy z powiatu parczewskiego odnotowali 92 interwencje związanych z pożarami traw oraz upraw rolnych.
Podczas weekendu 18 -19 marca odnotowano 1151 pożarów traw oraz 30 pożarów lasów poniżej zestawienie.

Statystyka

Biuro Powiatowe ARiMR w Parczewie zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie z zakresu:

1. Z obsługi aplikacji eWniosekPlus w ramach kampanii 2023 roku, deklarowania powierzchni do płatności w aplikacji eWniosekPlus od kampanii 2023.

2. Zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, oraz wsparcia w zakresie ekoschematów na rok 2023” oraz zasad warunkowości.

Termin szkolenia:19.04.2023 (środa), godz. 09:00
Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Parczewie.

ŻNIWA - GRAFIKA POGLĄDOWA

foto spotkanie konsultacyjne 23.02.23r na pierwszym planie Burmistrz Parczewa i uczestnicy spotkaniaPrzedstawiamy Państwu informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych dotyczących wizji czyli obrazu przyszłości dla obszaru rewitalizacji Gminy Parczew. Spotkanie odbyło się w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023 – 2030.

 

Załączniki:

Informacja podsumowująca przebieg spotkania dotyczącego stworzenia wizji - plik pdf

Lista obecności - plik pdf