W dniu 21 marca 2024 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie jednostki OSP z terenu Powiatu Parczewskiego podpisały umowy na doposażenie jednostek zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach otwartego konkursu ofert.
Głównym celem konkursu jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego, poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie.

Łączna kwota dofinansowania jednostek z Gminy Parczew wynosi 50 000,00 zł.

Jednostki OSP, które otrzymały dofinansowanie:
- OSP Jasionka - 10.000,00 zł
- OSP Koczergi - 10.000,00 zł
- OSP Laski - 10.000,00 zł
- OSP Tyśmienica - 10.000,00 zł
- OSP Wierzbówka - 10.000,00 zł

Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie jednostek sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

„Zadanie dofinansowane z Budżetu Województwa Lubelskiego”

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WL LOGO