Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy wszystkim mieszkańcom, że od 1 kwietnia 2021 r. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności I Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl

Mając na uwadze realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, Gminne Biuro Spisowe w Parczewie zachęca wszystkich mieszkańców - którzy nie byli jeszcze spisani - do samospisu internetowego.

W związku z powyższym Burmistrz Parczewa organizuje dni otwarte Urzędu Miejskiego w Parczewie w celu umożliwienia mieszkańcom gminy Parczew dokonania samospisu przy stanowiskach komputerowych, przy wsparciu pracownika Urzędu.

Samospisu można dokonać w dniach 7 – 8 sierpnia 2021 r. w godzinach 9.00 – 14.00 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Prosimy zabrać ze sobą numery PESEL pozostałych członków rodziny podlegających spisaniu.

Zachęcamy Państwa do udziału w spisie.

 

Burmistrz Parczewa
/- / Kędracki Paweł

Plakat A3 spis

Pamiętaj że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Wejdz na spis.gov.pl i spisz się.

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Pamiętaj że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Wejdz na spis.gov.pl i spisz się.

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

GUS - grafika poglądowa

 

solaryBurmistrz Parczewa informuje, że w ramach projektu pt. „Czysta energia w Gminie Parczew - solary” pozostało 13 ostatnich instalacji solarnych w tym:

4 zestawy – 3 panelowe wraz z zasobnikiem c.w.u. 300L (koszt dla mieszkańców Gminy Parczew - 3 348,00zł)
oraz
9 zestawów – 4 panelowych wraz z zasobnikiem c.w.u. 400L (koszt dla mieszkańców Gminy Parczew - 3 888,00zł).

Informujemy, że jest to OSTATNI NABÓR w Gminie Parczew na mikro instalacje do podgrzewania wody. Dofinansowanie wynosi aż 70 % całkowitych kosztów.
Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych również tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Chętnych zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz deklaracji, dołączając dokument stwierdzający własność (akt notarialny, księga wieczysta).
Dokumenty należy złożyć osobiście, w Urzędzie Miejskim w Parczewie, ul. Warszawska 24, pok. 19 (II piętro) w dniach: poniedziałek – piątek, w godzinach pracy Urzędu.

Montaż instalacji solarnych nastąpi do końca września 2021 roku!

Więcej informacji pod numerem telefonu: 83 355 12 36.

Burmistrz Parczewa
Paweł Kędracki

Załączniki:

Ankieta

Deklaracja

Loga fundusze europejskie, lubelskie smakuj życie i Unia Europejska

NoweFio logo grafika poglądowaSpotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego Aktywna Lubelszczyzna w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Zapraszamy 10 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej w Parczewie, ul. Warszawska 24.

Spotkanie organizuje Stowarzyszenie „Czajnia” i Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Załącznik:

Zaproszenie