Informuję, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Gmina Parczew zamierza przystąpić do ww. programu.

Rolnicy z terenu Gminy Parczew zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Parczewie wniosek o ilości odpadów zgromadzonych i przewidzianych do wytworzenia w gospodarstwie. Wnioski przyjmowane będą od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r. w pokoju 213 (Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska).

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady przewidziane w ramach programu z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę, ponieważ kwota dofinansowania nie przewiduje kosztów odbioru odpadów bezpośrednio z gospodarstwa.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Parczew dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

Załączniki:

DEKLARACJA ILOŚCI POSIADANYCH FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM - plik pdf

OŚWIADCZENIE - plik pdf

DEKLARACJA ILOŚCI POSIADANYCH FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM - plik pdf

Odpady rolnicze - grafika poglądowa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy poszerzaniu wiedzy na temat właściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad ochrony środowiska naturalnego.

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Autorzy trzech najlepszych prac na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok 500 zł, a ich rymowanki zostaną poddane ponownej ocenie na etapie centralnym. Z 48 prac przesłanych przez OR KRUS Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek, których twórcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł. Gala podsumowująca zaplanowana jest w czerwcu 2023 roku.

Więcej informacji: www.krus.gov.pl

Plakat - konkurs na rymowankę 2023 - grafika poglądowa

5 marca 2023 r. w Parczewie po raz kolejny wystartuje „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Wydarzenie jest organizowane w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ideą, która mu przyświeca, jest propagowanie działalności Żołnierzy Wyklętych, bohaterów antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w latach 1945-1963, osób represjonowanych lub takich, które ryzykowały własnym życiem lub internowaniem z powodu pomocy udzielanej żołnierzom walczącym z komunizmem w Polsce. Projekt ma na celu również edukację historyczną oraz promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzację idei biegania.

Biegi, wzorem lat ubiegłych, odbędą się na trzech dystansach:
- 750 m (uczniowie rocznik 2010 i młodsi),
- 1963, będące symbolem daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego,
- 5400 m.

Zgłoszenia uczestnictwa w biegu należy dokonać poprzez ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - aktywny link.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 lutego 2023 r. lub wyczerpania limitu pakietów startowych.

Regulamin - plik pdf
Formularz zgłoszeniowy - plik pdf

plakat Bieg Tropem Wilczym 2023 - grafika poglądowa

Szanowni Państwo,
ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków opadów śniegu. Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków. Informujemy o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym - aktywny link

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - logo

22 stycznia 1863 r. przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego najdłuższego i największego zrywu niepodległościowego Polaków w XIX w., które swoim zasięgiem objęło Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Wzięło w nim udział ponad 200 tysięcy powstańców, którzy stoczyli przez prawie 2 lata ponad 1200 bitew i potyczek.

Niestety przewaga militarna Imperium Rosyjskiego, stosowany terror, publiczne egzekucje, rzezie ludności cywilnej przyczyniły się do upadku powstania. W walkach zginęło kilkadziesiąt tysięcy powstańców, wielu skazano na karę śmierci, ciężką katorgę w twierdzy, zsyłkę na Syberię, karne wcielenie do wojska czy więzienie.

Burmistrz Parczewa kultywując narodowe tradycje do przypomnienia o dramatycznych i chwalebnych wydarzeniach lat 1863 - 1864 złożył wieńce i zapalił symboliczne znicze pod pomnikami poświęconymi bohaterstwie powstańców: przy al.Jana Pawła II i na skraju Lasów Parczewskich.

Pomnik przy al.Jana Pawła II powstał na początku lat 90-tych XX w. Z powodu upływu czasu napis wykuty w granitowym kamieniu ulegał systematycznemu zatarciu i stawał się coraz mniej czytelny. Ze względu na przypadającą w tym roku 160. rocznicę wybuchu Powstania z inicjatywy Burmistrza Parczewa i uzyskaniu zgody od prof. dr hab. Piotra Glińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego intencja pomnika została odnowiona w postaci umieszczenia na nim tablicy pamiątkowej z napisem o treści: „Bohaterom Powstania Styczniowego 1863 – 1864. Parczew 2023 r.”

Burmistrz Parczewa składa wieńce i zapala symboliczne znicze pod pomnikami poświęconymi bohaterstwie powstańcówBurmistrz Parczewa składa wieńce i zapala symboliczne znicze pod pomnikami poświęconymi bohaterstwie powstańcówBurmistrz Parczewa składa wieńce i zapala symboliczne znicze pod pomnikami poświęconymi bohaterstwie powstańcówBurmistrz Parczewa składa wieńce i zapala symboliczne znicze pod pomnikami poświęconymi bohaterstwie powstańców