Gmina Parczew podpisała umowę z wykonawcą: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie (wyłonionym oczywiście w postępowaniu o zamówienia publiczne) na modernizację ulic: Nadwalnej, Kardynała Wyszyńskiego, Żabiej i tzw. serwisowej (od ul. Spółdzielczej do ul. Sportowej) oraz dwóch parkingów przy Al. Jana Pawła II.

Zaplanowane prace obejmują wykonanie modernizacji dwóch parkingów przy Al. Jana Pawła II (duży przy parkanie Bazyliki Mniejszej oraz mały przed bramą cmentarza parafialnego) oraz przebudowę:
- konstrukcji jezdni ulic: Nadwalnej i Kard. Wyszyńskiego wraz z chodnikami oraz przebudową kanalizacji deszczowej;
- konstrukcji jezdni i chodnika części ulicy Żabiej (od ul. Kościelnej do ul. Warszawskiej);
- konstrukcji jezdni i chodnika ul. Serwisowej.

Koszt robót to prawie 6 mln PLN, a na całą inwestycję Gmina Parczew uzyskała dofinansowanie w wysokości 81 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowane zakończenie robót - październik 2023.

podpisanie umowy z wykonawcąpodpisanie umowy z wykonawcąpodpisanie umowy z wykonawcąpodpisanie umowy z wykonawcą

12. kwietnia (środa) o godz. 13 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej poświęcona zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim Bazylego Uruskiego, żołnierza, strażaka, wychowawcy młodzieży i nauczyciela, zamordowanego w Katyniu, w 1940 roku.

Bazyli Uruski urodził się w 1894 roku w Galicji. Był uczestnikiem I w. św. i walk w wojnie przeciwko bolszewikom w latach 1920 - 21. Zdemobilizowany ukończył Seminarium Nauczycielskie i jako wykształcony nauczyciel przyjechał w roku 1922 do Parczewa. Podjął pracę w 7-klasowej Szkole Powszechnej nr 1 im. Stanisława Staszica (dzisiaj placówka handlowa przy ul. Wojska Polskiego).
Pracując w szkole Uruski angażował się w życie lokalnej społeczności. Prowadził drużynę harcerską (im. księcia Józefa Poniatowskiego), angażował się w działalność krajoznawczo – turystyczną i sportową. Wstąpił do Straży Pożarnej i w końcu lat 20-tych został jej komendantem.

Uczestniczył w wojnie obronnej Polski, w 1939 r. jako podporucznik 34 pułku piechoty w Białej Podlaskiej. Wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną w twierdzy brzeskiej został wywieziony i internowany w miejscowościach: Pawliszczew Bor i Kozielsk.Jego nazwisko znalazło się na liście jeńców wojennych, których Zarząd Główny NKWD ZSRR przekazał do dyspozycji Obwodowego NKWD w Smoleńsku. Z Kozielska został przewieziony XVIII transportem, 29 kwietnia 1940 roku, do Lasu Katyńskiego. Tu został zamordowany strzałem w tył głowy przez sowieckich funkcjonariuszy NKWD. Jego szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w 1943 roku pod numerem 404.
Na zdjęciach Bazyli Uruski - prywatnie, jako nauczyciel i strażak.

NauczycielNauczyciel1Nauczyciel2Nauczyciel3Nauczyciel4Nauczyciel5Nauczyciel6PrywatniePrywatnie1Prywatnie2SrażakStrażak1Strażak2Strażak3

Dzisiaj (05.04.2023) Paweł Kędracki, Burmistrz Parczewa, podpisał umowę z wykonawcą: Usługi Remontowo-Budowlane Emil Zieniuk, Romaszki (wyłonionym oczywiście w postępowaniu o zamówienia publiczne) na budowę świetlicy w sołectwie Wierzbówka wraz ze strażnicą OSP.

Budynek zaprojektowano jako parterowy w technologii tradycyjnej. Jego powierzchnia wyniesie ponad 276m2. Zaplanowano: świetlicę z zapleczem, węzeł sanitarny, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, a na dachu instalację fotowoltaiczną. Wokół zostaną wykonane dojścia, dojazdy i miejsca parkingowe z kostki betonowej. Strażnica OSP to prawie 100m2, w skład której wchodzi: garaż na duży wóz bojowy, węzeł sanitarny i pomieszczenie gospodarcze.

Koszty robót to 1.85 mln PLN, a na całą inwestycję Gmina Parczew uzyskała dofinansowanie w wysokości 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowane zakończenie budowy - październik 2023.

Podpisanie umowy Burmistrza Parczewa i wykonawcyPodpisanie umowy Burmistrza Parczewa i wykonawcy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie aktywnie włącza
się w kampanię informacyjną Komendy Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych, która ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie
świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym
podpalaniem nieużytków rolnych.

Wypalanie traw jest niechlubną tradycją, z którą od lat wzmagają się strażacy,
policjanci oraz służby ochrony środowiska. Jest to wielki problem, występujący każdego
roku. Pomimo akcji informacyjnych i edukacyjnych, wielu ludzi nadal sądzi, że ogień to
najlepszy sposób na zwalczanie chwastów. Niestety nie – ogień zabija.

NALEŻY PAMIĘTAĆ!

Wypalanie traw jak i pozostałości roślinnych nie tylko szkodzi środowisku ale także
wiąże się z wysokimi karami grzywny oraz utratą dopłat unijnych
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Apelujemy o nie wypalanie traw. Pamiętajmy, że taki pożar może skończyć się
tragicznie.

Informacje oraz materiały prewencyjne proszę o zamieszczenie na stronach internetowych
urzędów gmin oraz przekazanie ich wśród lokalnej społeczności.

Strona poświęcona kampanii:
https://www.facebook.com/hashtag/stoppo%C5%BCaromtraw?locale=pl_PL

Nie wypalaj traw - grafika poglądowa

Od początku roku strażacy interweniowali już ponad 2800 razy w związku z pożarami traw.
W 2022 r. strażacy z powiatu parczewskiego odnotowali 92 interwencje związanych z pożarami traw oraz upraw rolnych.
Podczas weekendu 18 -19 marca odnotowano 1151 pożarów traw oraz 30 pożarów lasów poniżej zestawienie.

Statystyka

foto spotkanie konsultacyjne 23.02.23r na pierwszym planie Burmistrz Parczewa i uczestnicy spotkaniaPrzedstawiamy Państwu informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych dotyczących wizji czyli obrazu przyszłości dla obszaru rewitalizacji Gminy Parczew. Spotkanie odbyło się w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023 – 2030.

 

Załączniki:

Informacja podsumowująca przebieg spotkania dotyczącego stworzenia wizji - plik pdf

Lista obecności - plik pdf