SILANA BIAŁO CZERWONA DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚCIE Z NAMI

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zwraca się prośbą o zamieszczenie plakatu dotyczącego przyznania „Płatności dla małych gospodarstw” na stronach internetowych i tablicach informacyjnych Państwa Urzędu. Z uwagi na krótki termin na złożenie oświadczenia „Żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw” do 31 sierpnia każda forma przekazania informacji rolnikom w tym zakresie jest bardzo ważna. Na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach kampanii w roku 2023 w województwie lubelskim gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha złożyły 85 506 wniosków o płatności.
Licząc na dalszą dobrą współpracę naszych instytucji, a przede wszystkim działając na rzecz rolników Lubelszczyzny prosimy o wsparcie działań informacyjnych w celu szerokiego upowszechnienia warunków dotyczących przyznania płatności.

Plakat dla gospodarstw - grafika poglądowa

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:
- oferowanej ceny usługi i produktu,
- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uwagę i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.
Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

Uwaga dodatkowa:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

WFOSiGW - LOGO

Plac WolnościWszystkie projekty, złożone przez Gminę Parczew do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostały pozytywnie ocenione. Otrzymaliśmy 100% wnioskowanych środków, czyli 1 mln zł na renowację parczewskich zabytków. Kwota ta stanowi 98% wartości zaplanowanych prac.

Pozyskane dofinansowanie pozwoli nam na remont dachu i docieplenie stropu zabytkowej hali targowej w Parczewie oraz na prace konserwatorskie przy 37-głosowych,Parzew Bazylika zabytkowych organach w parczewskiej Bazylice Mniejszej. Przeprowadzone inwestycje przyczynią się do powstrzymania procesów dalszej destrukcji naszych zabytków i pozwolą na zachowanie ich w dobrym stanie technicznym na kolejne, długie lata. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada przyszłego roku.

plakat jarmark jagiellonski 2023Już w najbliższy piątek, 21 lipca 2023 r., na Placu Wolności w Parczewie odbędzie się Jarmark Jagielloński. Rozpoczęcie imprezy o godz. 12.00.

Wydarzenie jest promocją sztuki i rzemiosła. Podczas jarmarku prezentowane będą stoiska rękodzieła artystycznego, rzeźby, malarstwa, wikliniarstwa, regionalne produkty spożywcze itp.

Atrakcją imprezy będą inscenizacje rycerskie, warsztaty oraz pokazy w wykonaniu Chorągwi Zamku w Zawieprzycach.

Podczas jarmarku wystąpią muzycy prezentujący różne style muzyki folkowej, inspirowanej kulturą ludową, na tradycyjnych instrumentach oraz we współczesnych aranżacjach. Wystąpią lokalne zespoły śpiewacze i ludowe oraz uznane folkowe kapele (m.in. Bum Bum Orkestar, Karolina Skrzyńska z zespołem).

ologowanie pod tekst