Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zorganizował w dniu 23 Maja 2023 Wiosenną Spartakiadę Przedszkolaka. W imprezie udział wzięły Przedszkola z Parczewa : Nr 2 Korczaka , Nr 1 Pod Krasnalem, Przedszkole prywatne Skowronek oraz gościnnie Przedszkole z Jeziora. W programie zawodów dla najmłodszych znalazły się konkurencje biegowe , drużynowy tor przeszkód oraz szereg konkurencji sprawnościowych i rekreacyjnych. Impreza miała na celu propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch i rywalizację sportowa oraz integracja i rywalizacja dzieci z różnych przedszkoli. W imprezie wystartowało około 140 dzieci. Organizatorzy wszystkie konkurencje przeprowadzili na wzorowo przygotowanej, głównej płycie boiska, przy głośnym dopingu rodziców i opiekunów oraz samych dzieci. Pierwszą konkurencją był bieg wspólny na dystansie 300 M, następnie odbył się drużynowy tor przeszkód. W tej konkurencji rywalizowały 4 przedszkola. Najszybciej tor pokonało prywatne Przedszkole Skowronek z Parczewa, za nimi znalazły się: Przedszkole pod Krasnalem , Przedszkole im. Korczaka oraz Przedszkole z Jeziora. Kolejną konkurencją były biegi i rywalizacja w sprincie na dystansie 30 m po torach. W tej konkurencji każde przedszkole wystawiło po 5 uczestników. Podsumowaniem zmagań były konkurencje rekreacyjne: strzał piłką do małej bramki, rzuty kolorowymi kulami do obręczy oraz strącanie kręgli. Po zmaganiach i rywalizacji przyszedł czas na zasłużone nagrody. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Wszystkim dzieciom wręczono pamiątkowe medale. Za rywalizację drużynową przedszkoli wręczono piękne Puchary. Na zakończenie dzieci otrzymały ciasteczka oraz napoje. Podsumowując była to doskonała promocja zdrowia i fajnej zabawy dla najmłodszych. Kolejna taka impreza już za rok. Dziękujemy wszystkim przedszkolom oraz opiekunom oraz rodzicom z okazana pomoc i współpracę. Dziękujemy również pracownikom MOSiR w Parczewie za wzorowo przygotowaną imprezę.

Logo MOSiR - grafika poglądowa

Wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2023 r. ws. Wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informuję, że w związku z najnowszą interpretacją art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie warunków jakie muszą być spełnione aby otrzymać świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, konieczne jest posiadanie przez obywatela Ukrainy statusu UKR w rejestrze Pesel.

Status UKR– potwierdza pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Przed złożeniem wniosku o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie proszę o upewnienie się czy obywatel Ukrainy którego dotyczy wniosek posiada w Rejestrze Pesel status UKR.

FLAGA UKRAINY

5 mln zł to kwota, którą pozyskała Gmina Parczew na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie.

Planujemy m.in.: nawodnienie i oświetlenia boiska głównego, wykonanie nowej trybuny wraz z częściowym zadaszeniem i nowej bieżni z poliuretanu. Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi 90% wartości inwestycji.

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie

Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2 w Parczewie otrzyma dofinasowanie na stworzenie nowoczesnych ekopracowni. Rozwój infrastruktury edukacyjnej jest możliwy w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Dzięki uzyskanej dotacji uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania swoich zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE).

W Szkole Podstawowej Nr 1 powstanie ekopracownia przyrodnicza - dofinansowanie wynosi do 50 tys. zł., natomiast w Szkole Podstawowej Nr 2 ekopracownia OZE z wysokością dofinansowania do 75 tyś zł.

Zgodnie z harmonogramem konkursu najpóźniej do końca maja 2023 roku z wybranymi placówkami zostaną podpisane umowy, a na początku czerwca rozpoczną się prace wykonawcze.

WFOŚ LUBLIN LOGO

Szanowni Państwo,

Na prośbę Narodowego Funduszu Zdrowia przesyłam informacje na temat nadciśnienia tętniczego, która jest tematem dzisiejszej akcji Środa z Profilaktyką, w celu wykorzystania oraz jej szerokiej dystrybucji.
W dniu 17 maja obchodzimy Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego.
Z raportu Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że aż 10 mln dorosłych Polaków ma nadciśnienie tętnicze. Nieleczone nadciśnienie może prowadzić m.in. do udarów, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca i nerek.
W Światowym Dniu Nadciśnienia Tętniczego NFZ zachęca do sprawdzenia swojego ciśnienia i przypomina o możliwości skorzystania z programu profilaktycznego chorób układu krążenia (CHUK). Program adresowany jest do osób od 35. do 65. r.ż. Lista placówek realizujących program dostępna jest w wyszukiwarce Gdzie się leczyć.
Pomiary w Kiosku Profilaktycznym
W 16. oddziałach wojewódzkich NFZ funkcjonują stanowiska ds. profilaktyki
i promocji zdrowia. Dorośli Polacy mogą wykonać w Kiosku Profilaktycznym bezpłatne pomiary, takie jak wzrost, masa i skład ciała, ciśnienie tętnicze krwi, oraz określić wskaźnik BMI. Doradca przedstawi normy dla poszczególnych pomiarów, wskaże z jakich programów profilaktycznych najlepiej skorzystać oraz zapozna z ofertą bezpłatnych planów żywieniowych DASH (ang. Dietary Approaches to Stop Hypertension – dieta w leczeniu
i zapobieganiu nadciśnienia) dostępnych na portalu www.diety.nfz.gov.pl.
Jak mierzyć ciśnienie? Jak zapobiec niedokrwiennej chorobie serca? Znajdziecie Państwo na kanale YouTube Akademia NFZ.

Lubelski Urząd Wojewódzki logo