1OGŁOSZENIE
Z DNIA  31  SIERPNIA 2021 R.

 

 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143) – zwanym dalej NSP 2021

Paweł Kędracki  –Gminny Komisarz Spisowy w Parczewie

ogłasza otwarty i  konkurencyjny UZUPEŁNIAJĄCY nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.  spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: do 7 września 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf

Formularz kandydata na rachmistrza spisowego

GUS - grafika poglądowaPo przeanalizowaniu stanu realizacji spisu powszechnego oraz w związku z koniecznością zapewnienia kompletności spisu, zalecam natychmiastową zmianę trybu realizacji wywiadów spisowych na tryb wywiadu bezpośredniego i zaangażowanie wszystkich rachmistrzów spisowych w realizację spisu tą metodą. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. osiągnięcia kompletności w danej gminie powyżej 90%) oraz w przypadku, oraz gdy rachmistrz został przesunięty do realizacji wywiadów do odległej gminy, dopuszcza się możliwość spisywania w sposób hybrydowy (wywiady bezpośrednie i telefoniczne) - decyzję podejmuje ZWKS.

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego do Zastępców Wojewódzkich Komisarzy Spisowych (ZWKS) w sprawie zaangażowania wszystkich rachmistrzów w realizację spisu metodą wywiadu bezpośredniego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. - plik pdf

Zasady realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 - plik pdf

Pamiętaj że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Wejdz na spis.gov.pl i spisz się.

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

GUS - grafika poglądowa

 

Konkurs wiem jak w banku - grafika poglądowaPolska Agencja Prasowa zaprasza uczniów i dorosłych pracujących z dziećmi do udziału w konkursie „Wiem jak w banku. Wszystko o pieniądzu”. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.

Do 30 listopada br. można składać prace prezentujące zagadnienia związane z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym oraz rolą Narodowego Banku Polskiego w tym zakresie.

O nagrody mogą powalczyć uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie liceów i techników oraz dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, wychowawcy, animatorzy itp.

Uczniowie na konkurs mogą nadsyłać filmy (nie dłuższe niż 10 minut), audycje, prezentacje, wypowiedzi pisemne, gry terenowe, gry planszowe, aplikacji, plakaty czy wystawy informacyjne do szkolnych gablot. W przypadku dorosłych prace konkursowe powinny mieć formę umożliwiającą jej wykorzystanie w czasie zajęć – np. scenariusz lekcji czy autorskie materiały dydaktyczne.

Warto nie czekać do ostatniej chwili. Spośród autorów, którzy przygotują i zgłoszą swoje prace już we wrześniu, dwie osoby otrzymają upominek rzeczowy.

W grudniu pięcioosobowe jury wyłoni spośród wszystkich zgłoszonych po trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.

Uczniowie szkół podstawowych za zajęcie I miejsca mogą liczyć na 1000 zł, II miejsca na 750 zł, a III miejsca na 500 zł. W kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych nagroda za I miejsce to 1500 zł, II miejsce – 1200 zł, III miejsce – 750 zł. Dorosłym pracującym z dziećmi: za I miejsce – 2000 zł, za II miejsce – 1500 zł, a za III miejsce – 1000 zł. W sumie do laureatów trafi ponad 10 tys. zł.

„Wiem jak w banku. Wszystko o pieniądzu” to projekt realizowany przez Polską Agencję Prasową we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Poniżej niezbędne dokumenty, które są dostępne również tu: https://samorzad.pap.pl/kategoria/wiem-jak-w-banku/rusza-konkurs-pap-wiem-jak-w-banku-wszystko-o-pieniadzu

Załączniki:

Regulamin konkursu

Załącznik do regulaminu konkursu

 

MOSIR w Parczewie zaprasza młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w Otwartym Turnieju Tenisa Ziemnego MOSiR CUP 2021 który odbędzie się w dniu 18 września 2021 na kortach MOSiR przy Al. Jana Pawła II 1 w Parczewie. Zapisy do turnieju w biurze MOSiR bezpośrednio przed zawodami do godz. 9:15. Początek Gier godzina 9:30. Dla najlepszych 4 uczestników pamiątkowe trofea sportowe i upominki rzeczowe.

Tenis plakat 18.09 - grafika poglądowa