WL   Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że w dniu 10 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1262), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. - plik pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - plik pdf

 

Dożynki Wojewódzkie 2021   Zbliża się czas żniw, a tym samym tradycyjnych dożynek. W związku z tym Województwo Lubelskie zaprasza sołectwa, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, instytucje gminne oraz indywidualnych wytwórców z terenu województwa lubelskiego (Grupa wieńcowa) do wzięcia udziału w „Konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy tradycyjny i współczesny”. Celem konkursu jest promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego województwa lubelskiego. Kultywowanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja kultury ludowej, budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców na dzieci i młodzież oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu oraz zgłaszaniem wieńców do konkursu!

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa

parking przy szpitalu mapa - grafika poglądowaBurmistrz Parczewa informuje, że w dn. 13.07.2021r. Gmina Parczew podpisała umowę na „Budowę parkingu przy szpitalu w Parczewie”.

Jest to kolejne zadanie realizowane w ramach projektu „Parczew-tradycja, pasja nowoczesność” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Roboty budowlane realizowane będą przez firmę PROFIL Andrzej Szwaj z Parczewa. Planowane rozpoczęcie prac nastąpi w 3 dekadzie lipca 2021r z terminem zakończenia do 11 września 2021r. W trakcie realizacji wystąpią utrudnienia z powodu czasowego zamknięcia parkingu. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Burmistrz Parczewa
Paweł Kędracki

loga rewitalizacja - grafika poglądowa

CEEB -Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej: 

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Materiały

Ulotka informacyjna CEEB

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Złóż deklarację

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

Film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca br

Stowarzyszenie „Razem dla Parczewa” wydało wyjątkową, historyczno – artystyczną publikację „Malowana historia Parczewa”. Wydawnictwo zawiera namalowane techniką akwareli obrazy oraz rysunki z opisem przedstawiającym ważne w historii Parczewa miejsca, wydarzenia i legendy. W albumie znalazły się również fotografie przedstawiające współczesny Parczew i jego okolice.

Autorem wszystkich prac, które tworzą album, jest Jarek Drążek – doświadczony artysta malarz, grafik i fotograf.

Operacja pod nazwą „Wydanie albumu Parczewa i okolic” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie