Inspekcja Weterynaryjna ParczewW związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego KOMISJI (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które to rozporządzenie ustanawia nowe normy i gwarancje jakie muszą spełniać gospodarstwa (zakłady) produkujące trzodę chlewną, PLW w Parczewie przekazuje wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii jakie musi spełniać gospodarstwo (zakład), z którego świnie będą sprzedawane poza wyznaczone strefy np. ze strefy czerwonej ( obecnie różowa ) do strefy żółtej (obecnie niebieska) lub niebieskiej
(obecnie czerwona) – nowa kolorystyka stref znajduje się na stronie GLW pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Załącznik:

Pismo do Producentów Trzody Chlewnej powiatu parczewskiego

Z okazji strażackiego święta – dnia św. Floriana życzę, aby wspomnienie patrona było natchnieniem dla wszystkich Druhen i Druhów do dalszej, ofiarnej służby pożarniczej oraz rywalizacji sportowej nie zważając na to, czy pełniona jest ona ochotniczo, czy zawodowo.
Życzę Strażakom i ich Rodzinom zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń.
Wyrażam szczere podziękowanie za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w działania zwalczające pandemię koronawirusa, jak też nieustanne bezinteresowne niesienie pomocy innym w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Tyle powrotów, ile wyjazdów!

Ze strażackim pozdrowieniem,

Święty Florian i logo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W Parczewie stanęły Serca - puszki na nakrętki. Jedno postawiła gmina przed Urzędem Miejskim, a dwa, ufundowane przez Zakład Usług Komunalnych, pojawiły się przed szkołami podstawowymi przy ul.: Polnej i Spółdzielczej.
Zachęcamy wszystkich do zapełnienia ich plastikowymi nakrętkami wszystkich typów, kształtów i kolorów - po napojach, chemii gospodarczej, kosmetykach itp. Pokażmy, że mamy serce.
Zawartość koszy zostanie przeznaczona na cele charytatywne.

Zdjęcie serca-pojemnika na nakrętki przy Urzędzie Miejskim w Parczewie

Zdjęcie serca-pojemnika na nakrętki przy szkole Podstawowej nr 3 w Parczewie

Zdjęcie serca-pojemnika na nakrętki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Parczewie

Zdjęcie serca-pojemnika na nakrętki przy Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie

Zdjęcie serca-pojemnika na nakrętki przy Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie

W parczewskim UM uruchomiliśmy stanowisko do Narodowego Spisu Powszechnego. Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest obowiązkowy poprzez samospis internetowy. Należy wejść na stronę internetową GUS (spis.gov.pl) i uzupełnić wymagane dane w interaktywnej aplikacji. Jeśli ktoś (np. ze względu na stan zdrowia, zaawansowany wiek, czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio (aktualnie nie - sytuacja epidemiczna) i telefonicznie. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny do 5 tys zł.
Odpowiedzi na wszelkie pytania można uzyskać z infolinii spisowej: tel. 22 279 99 99, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -18:00.

Dla mieszkańców, którzy chcieliby się samospisać, a nie mają dostępu do komputera bądź internetu w Urzędzie Miejskim w Parczewie uruchomiliśmy stanowisko do samospisu (II piętro).

zdjęcie stanowiska do samospisu w Urzędzie Miejskim w Parczewie na II piętrze