KOMUNIKAT NR 1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Przewłoka - plik pdf

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Przewłoka zaopatrującego miejscowości: Przewłoka, Wola Przewłocka, Zaniówka stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, tj. najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii grupy coli i enterokoków kałowych.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu

Przegotowania wymaga również woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Gmina Parczew zarządzająca wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia Przewłoka została zobowiązana do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat - grafika poglądowa

 

Projekt pilotażowy „Czas na Młodych - Punkt Doradztwa dla młodzieży w powiecie parczewskim" dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy,
Punkt Doradztwa dostępny jest dla osób do 30 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu parczewskiego.
Osoby niezarejestrowane muszą zarejestrować się w Urzędzie gdyż Uczestnikiem projektu może być osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.
Projekt zakłada promocję projektu i dostępnych form wsparcia wśród potencjalnych uczestników, którzy nie są jeszcze klientami Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie.

Link do strony ze szczegółami dotyczącymi projektu:
https://parczew.praca.gov.pl/-/21312369-czas-na-mlodych

Plakat - plik jpg

Czas na młodych - logo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zorganizował w dniach 9 i 10 września 2023 sobota-niedziela na kortach MOSiR w Parczewie Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego z Cyklu MOSiR CUP 2023.

W imprezie wystartowało 17 zawodników z regionu. Organizatorzy rozlosowali zawodników do 4 grup eliminacyjnych w których rozgrywano mecze każdy z każdym po jednym secie. Z każdej grupy do dalszych gier ćwierćfinałowych wychodziło po 2 zawodników.

Wiecej informacji na stronie MOSiR Parczew - aktywny link

Rakieta tenisowa z piłką

W związku z prowadzonym badaniem dotyczącym optymalizacji procesu produkcji oraz popytu na produkty sektora rybackiego bardzo prosimy o wypełnienie przez mieszkańców gminy ankiety na temat zwyczajów żywieniowych. Badanie, jak i wyniki badania są anonimowe i pomogą w rozwoju produkcji ryb i przetwórstwa rybnego na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.
Wypełnienie ankiety zajmuje około 2 minut.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=aa3fbda3&&b=2e121f02c&&c=43519daa,

LGR w dolinie Tyśmienicy i Wieprza logo

Ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Gmina Parczew pozyskała dofinansowanie w wys. 2 mln zł na budowę 2 parkingów i modernizację placu zabaw, co stanowi 98% wartości wszystkich zaplanowanych zadań.

Aby naszym mieszkańcom i gościom żyło się wygodniej i jeździło bezpieczniej systematycznie prowadzimy remonty ulic gminnych oraz modernizujemy infrastrukturę drogową. Z otrzymanych środków zagospodarujemy nie użytkowane tereny i powstaną na nich 2 nowe parkingi: 1. pomiędzy al. Jana Pawła II i ul. Deszczową, a 2. pomiędzy al. Jana Pawła II i ul. Zbożową.

Na osiedlu przy ul. Polnej przeprowadzimy gruntowną modernizację placu zabaw. Będzie to wsparcie dla rodziców i dziadków w wychowaniu i rozwoju naszych najmłodszych mieszkańców. Miejsce przeznaczone do zabawy dla dzieci będzie bezpłatne i ogólnodostępne.

Ponieważ termin prowadzenia prac budowlanych i oddania obiektów do użytku to rok 2024 przedstawimy pierwszą inwestycję, pozostałe części projektu,sukcesywnie w terminie późniejszym.

Na parkingu w obrębie zbiegu ulic: al. Jana Pawła II i Deszczowej zaplanowaliśmy budowę 35 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 4 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, wraz z budową: chodnika, oświetlenia solarnego oraz małej architektury (ławki z oparciem, kosze) i nasadzeniem nowych drzew. Dojazd zapewniony będzie z dwóch kierunków: poprzez projektowany zjazd z/na ul. Deszczową oraz poprzez przebudowany zjazd z al. Jana Pawła II.

Mapa 1Mapa 2Mapa 3