Burmistrz Parczewa informuje, że w dn. 10 września 2021r. zakończono roboty budowlane na „Budowie parkingu przy szpitalu w Parczewie”.
Parking czynny będzie od 10.09.2021r. od godziny 17.00. Wszystkim korzystającym
z parkingu dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość w związku z utrudnieniami w trakcie prowadzonych robót.

Burmistrz Parczewa
Paweł Kędracki

parking przy szpitalu - grafika poglądowa

Loga fundusze europejskie, lubelskie smakuj życie i Unia Europejska

sanepidKomunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie w sprawie przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew - pdf

Parczewski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na wybudowanie instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach (Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO WL na lata 2014-2020).
Gratulujemy kolejnego już projektu, na który ZUK otrzymał dofinansowanie. 5 instalacji, powodujących zmniejszenie zużycia rocznej energii o 200 MW, zostanie zamontowanych w siedzibie ZUK przy ul.Piwonii, na stacji wodociągowej, oczyszczalni i ciepłowni.

ZUK Parczew - logo - grafika poglądowa

W związku z przekroczeniem dopuszczalnego parametru mikrobiologicznego w wodzie
z wodociągu zbiorowego w Parczewie, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. informuje, że woda może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych po wcześniejszym przegotowaniu.

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie Spółka podjęła następujące działania naprawcze na sieci wodociągowej:
1) prowadzone jest chlorowanie wody, pomiary chloru zawartego w dostarczanej wodzie są rejestrowane i utrzymywane w dopuszczalnych normach;
2) prowadzone jest płukanie sieci wodociągowej, poprzez spuszczanie wody hydrantami;
3) w dniu 03.09.2021 r. zostaną pobrane próby wody do badań przez akredytowane laboratorium w zakresie bakterii grupy coli na sieci wodociągowej w Parczewie.

O wynikach przeprowadzonych badań ZUK niezwłocznie poinformuje PPIS w Parczewie
i odbiorców wody. Informacje o dalszych planowanych działaniach naprawczych będą przekazywane na bieżąco.
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

sanepid

sanepidKOMUNIKAT NR 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew zaopatrującego miasto Parczew oraz miejscowości: Królewski Dwór, Wierzbówka, Jasionka ł, Jasionka II, Jasionka III, Siedliki, Sowin, Laski, Brudno i Koczergi, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu

Przegotowania wymaga również woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie, zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia Parczew, został zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Pełna treść komunikatu - plik pdf