sanepidKOMUNIKAT NR 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Parczew zaopatrującego miasto Parczew oraz miejscowości: Królewski Dwór, Wierzbówka, Jasionka ł, Jasionka II, Jasionka III, Siedliki, Sowin, Laski, Brudno i Koczergi, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu

Przegotowania wymaga również woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie, zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia Parczew, został zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Pełna treść komunikatu - plik pdf