1OGŁOSZENIE
Z DNIA  31  SIERPNIA 2021 R.

 

 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143) – zwanym dalej NSP 2021

Paweł Kędracki  –Gminny Komisarz Spisowy w Parczewie

ogłasza otwarty i  konkurencyjny UZUPEŁNIAJĄCY nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.  spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: do 7 września 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf

Formularz kandydata na rachmistrza spisowego