W związku z przekroczeniem dopuszczalnego parametru mikrobiologicznego w wodzie
z wodociągu zbiorowego w Parczewie, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. informuje, że woda może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych po wcześniejszym przegotowaniu.

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie Spółka podjęła następujące działania naprawcze na sieci wodociągowej:
1) prowadzone jest chlorowanie wody, pomiary chloru zawartego w dostarczanej wodzie są rejestrowane i utrzymywane w dopuszczalnych normach;
2) prowadzone jest płukanie sieci wodociągowej, poprzez spuszczanie wody hydrantami;
3) w dniu 03.09.2021 r. zostaną pobrane próby wody do badań przez akredytowane laboratorium w zakresie bakterii grupy coli na sieci wodociągowej w Parczewie.

O wynikach przeprowadzonych badań ZUK niezwłocznie poinformuje PPIS w Parczewie
i odbiorców wody. Informacje o dalszych planowanych działaniach naprawczych będą przekazywane na bieżąco.
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

sanepid