Miło nam Państwa poinformować, iż komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na najpiękniejsze dekoracje świąteczne w Gminie Parczew. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom oraz lokalnym przedsiębiorcom za wspólne tworzenie ciepłej, świątecznej atmosfery w naszym mieście i całej gminie.

Spośród otrzymanych zgłoszeń, wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach:
W kategorii: najładniej udekorowany/oświetlony balkon w budynku wielorodzinnym (wpłynęły 2 zgłoszenia):
I miejsce – ul. 11 Listopada 7, Parczew
II miejsce – ul. Spółdzielcza 13/56, Parczew

W kategorii: najładniej udekorowany/oświetlony dom jednorodzinny wraz z obejściem (wpłynęły 4 zgłoszenia):
I miejsce – Al. Jana Pawła II 29c, Parczew
II miejsce – ul. Kościelna 238, Parczew
III miejsce – Pohulanka 12, Parczew
Nagroda pocieszenia – ul. Harcerska 9, Parczew

W kategorii: najładniej udekorowana/oświetlona witryna sklepowa lub lokalu usługowego (wpłynęły 3 zgłoszenia):
I miejsce – PPHU WOGA Wojciech Gawron, ul. 11 Listopada 8, Parczew
II miejsce – Cukiernia Markiza Mariusz Czuryło, ul. Warszawska 15, Parczew
III miejsce – Sklep z odzieżą używaną Iwona Jaroć, ul. 11 Listopada 92, Parczew

Wręczenie nagród odbędzie się 26 stycznia o godz. 14.30 w Sali ślubów Urzędu Miejskiego w Parczewie(sala nr 117), ul. Warszawska 24.

Fundatorami nagród są Gmina Parczew, ERES Piotr Szymański oraz P.H.U. Elektrotechnika Fryca Krzysztof

Wspólnie tworzymy wyjątkowy klimat w Parczewie! 

Galeria

grafika konkurs - grafika poglądowakat I miejsce I - grafika poglądowakat I miejsce II - grafika poglądowakat II miejsce I - grafika poglądowakat II miejsce II - grafika poglądowakat II miejsce III - grafika poglądowakat II wyróżnienie - grafika poglądowakat III miejsce I - grafika poglądowakat III miejsce II - grafika poglądowakat III miejsce III - grafika poglądowa

W związku z zakończeniem robót związanych z zadaniem p.n.: „Prace na linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew” w ramach projektu p.n.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew”, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Klejowych w Lublinie informuje, że prędkość jazdy pociągów w rejonie przejazdów kolejowo – drogowych kat. D w km. 54,627; 56,323; 59,267; 65,243, 66,318 w m-cu styczniu wynosi 80km/h i będzie zwiększana o 20 km/h co 30 dni do uzyskania docelowej prędkości 120 km/h.

PKP PLK Logo duże - grafika poglądowa

Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia.

Harmonogramu stałych akcji terenowego poboru krwi na terenie województwa lubelskiego - plik pdf

Jak często można oddawać krewJak się przygotować do donacjiJak zostać krwiodawcąProdukty spożywcze polecane przed donacjąSzczepieniaSzpik

Szanowni Państwo,
Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:
- za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,
- w formie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie: ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…”

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

Infografika Turystyka w Polsce - grafika poglądowa

Lekarz weterynarii - logo - grafika poglądowaPowiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017, poz. 722).

• zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
• nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
d) karmienie i pojenie drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,
f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
k) słomę należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.),
l) należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);

W przypadku zaobserwowania u drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Parczewie             

 

Rozporządzenie nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego - plik pdf