Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zwraca się prośbą o zamieszczenie plakatu dotyczącego przyznania „Płatności dla małych gospodarstw” na stronach internetowych i tablicach informacyjnych Państwa Urzędu. Z uwagi na krótki termin na złożenie oświadczenia „Żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw” do 31 sierpnia każda forma przekazania informacji rolnikom w tym zakresie jest bardzo ważna. Na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach kampanii w roku 2023 w województwie lubelskim gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha złożyły 85 506 wniosków o płatności.
Licząc na dalszą dobrą współpracę naszych instytucji, a przede wszystkim działając na rzecz rolników Lubelszczyzny prosimy o wsparcie działań informacyjnych w celu szerokiego upowszechnienia warunków dotyczących przyznania płatności.

Plakat dla gospodarstw - grafika poglądowa