Parczewskie, uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 roku Konstytucji 3 Maja, która była pierwszą konstytucją nowożytnej Europy i drugą na świecie.

Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 1Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 2Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 3Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 4Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 5Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 6Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 8Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 9Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 10Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 11Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 12Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 13Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 14Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 15Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 16Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 17Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 18Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 19Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 20Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 21Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 22Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 23Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 24Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 25Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 26Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 27Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 28Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 29Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 30Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 31Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 32Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 33Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 34Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 35Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 36Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 37Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 38Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 39Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 40Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 41Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 42Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja 43