W związku z prowadzonym badaniem dotyczącym optymalizacji procesu produkcji oraz popytu na produkty sektora rybackiego bardzo prosimy o wypełnienie przez mieszkańców gminy ankiety na temat zwyczajów żywieniowych. Badanie, jak i wyniki badania są anonimowe i pomogą w rozwoju produkcji ryb i przetwórstwa rybnego na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”.
Wypełnienie ankiety zajmuje około 2 minut.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=aa3fbda3&&b=2e121f02c&&c=43519daa,

LGR w dolinie Tyśmienicy i Wieprza logo