Ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Gmina Parczew pozyskała dofinansowanie w wys. 2 mln zł na budowę 2 parkingów i modernizację placu zabaw, co stanowi 98% wartości wszystkich zaplanowanych zadań.

Aby naszym mieszkańcom i gościom żyło się wygodniej i jeździło bezpieczniej systematycznie prowadzimy remonty ulic gminnych oraz modernizujemy infrastrukturę drogową. Z otrzymanych środków zagospodarujemy nie użytkowane tereny i powstaną na nich 2 nowe parkingi: 1. pomiędzy al. Jana Pawła II i ul. Deszczową, a 2. pomiędzy al. Jana Pawła II i ul. Zbożową.

Na osiedlu przy ul. Polnej przeprowadzimy gruntowną modernizację placu zabaw. Będzie to wsparcie dla rodziców i dziadków w wychowaniu i rozwoju naszych najmłodszych mieszkańców. Miejsce przeznaczone do zabawy dla dzieci będzie bezpłatne i ogólnodostępne.

Ponieważ termin prowadzenia prac budowlanych i oddania obiektów do użytku to rok 2024 przedstawimy pierwszą inwestycję, pozostałe części projektu,sukcesywnie w terminie późniejszym.

Na parkingu w obrębie zbiegu ulic: al. Jana Pawła II i Deszczowej zaplanowaliśmy budowę 35 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 4 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, wraz z budową: chodnika, oświetlenia solarnego oraz małej architektury (ławki z oparciem, kosze) i nasadzeniem nowych drzew. Dojazd zapewniony będzie z dwóch kierunków: poprzez projektowany zjazd z/na ul. Deszczową oraz poprzez przebudowany zjazd z al. Jana Pawła II.

Mapa 1Mapa 2Mapa 3