Na czerwcowej Sesji Rady Miejskiej w Parczewie Gmina Parczew udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Parczewskiemu. Przy 50% udziale Gminy zostanie opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej będącej częścią AL Jana Pawia II. Radni podjęli stosowną uchwałę wyrażając zgodę na wkład własny Gminy w wysokości 45 tys. PLN.
Jest to już ostatni, niewyremontowany odcinek miejskiej obwodnicy od ul.: Polnej do Wojska Polskiego (od Ronda Bressuire do Ronda Biskupa Wilczyńskiego).

mapa inwestycji