Na czerwcowej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Parczewa zwrócił się z propozycją udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn."Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna w zakresie budowy ścieżki rowerowej ... ...". Poinformował również, że niezbędne środki finansowe w wys. 150 tys. zł zostały, jako wkład samorządu, zabezpieczone w budżecie gminy Parczew na rok 2023.

Radni Rady Miejskiej w Parczewie przychylili się do prośby i podjęli stosowną uchwałę. W roku 2023 powstanie dokumentacja techniczna na ścieżkę rowerową od ul. Klonowej do Pohulanki, abyśmy mogli w 2024 roku bezpieczniej wybrać się na wycieczkę rowerową z Parczewa do Lasów Parczewskich.

Ścieżka w Pohulance zaznaczona na mapie