12. kwietnia (środa) o godz. 13 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej poświęcona zbrodni katyńskiej i uhonorowaniu Dębem Katyńskim Bazylego Uruskiego, żołnierza, strażaka, wychowawcy młodzieży i nauczyciela, zamordowanego w Katyniu, w 1940 roku.

Bazyli Uruski urodził się w 1894 roku w Galicji. Był uczestnikiem I w. św. i walk w wojnie przeciwko bolszewikom w latach 1920 - 21. Zdemobilizowany ukończył Seminarium Nauczycielskie i jako wykształcony nauczyciel przyjechał w roku 1922 do Parczewa. Podjął pracę w 7-klasowej Szkole Powszechnej nr 1 im. Stanisława Staszica (dzisiaj placówka handlowa przy ul. Wojska Polskiego).
Pracując w szkole Uruski angażował się w życie lokalnej społeczności. Prowadził drużynę harcerską (im. księcia Józefa Poniatowskiego), angażował się w działalność krajoznawczo – turystyczną i sportową. Wstąpił do Straży Pożarnej i w końcu lat 20-tych został jej komendantem.

Uczestniczył w wojnie obronnej Polski, w 1939 r. jako podporucznik 34 pułku piechoty w Białej Podlaskiej. Wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną w twierdzy brzeskiej został wywieziony i internowany w miejscowościach: Pawliszczew Bor i Kozielsk.Jego nazwisko znalazło się na liście jeńców wojennych, których Zarząd Główny NKWD ZSRR przekazał do dyspozycji Obwodowego NKWD w Smoleńsku. Z Kozielska został przewieziony XVIII transportem, 29 kwietnia 1940 roku, do Lasu Katyńskiego. Tu został zamordowany strzałem w tył głowy przez sowieckich funkcjonariuszy NKWD. Jego szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w 1943 roku pod numerem 404.
Na zdjęciach Bazyli Uruski - prywatnie, jako nauczyciel i strażak.

NauczycielNauczyciel1Nauczyciel2Nauczyciel3Nauczyciel4Nauczyciel5Nauczyciel6PrywatniePrywatnie1Prywatnie2SrażakStrażak1Strażak2Strażak3