Gmina Parczew podpisała umowę z wykonawcą: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie (wyłonionym oczywiście w postępowaniu o zamówienia publiczne) na modernizację ulic: Nadwalnej, Kardynała Wyszyńskiego, Żabiej i tzw. serwisowej (od ul. Spółdzielczej do ul. Sportowej) oraz dwóch parkingów przy Al. Jana Pawła II.

Zaplanowane prace obejmują wykonanie modernizacji dwóch parkingów przy Al. Jana Pawła II (duży przy parkanie Bazyliki Mniejszej oraz mały przed bramą cmentarza parafialnego) oraz przebudowę:
- konstrukcji jezdni ulic: Nadwalnej i Kard. Wyszyńskiego wraz z chodnikami oraz przebudową kanalizacji deszczowej;
- konstrukcji jezdni i chodnika części ulicy Żabiej (od ul. Kościelnej do ul. Warszawskiej);
- konstrukcji jezdni i chodnika ul. Serwisowej.

Koszt robót to prawie 6 mln PLN, a na całą inwestycję Gmina Parczew uzyskała dofinansowanie w wysokości 81 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowane zakończenie robót - październik 2023.

podpisanie umowy z wykonawcąpodpisanie umowy z wykonawcąpodpisanie umowy z wykonawcąpodpisanie umowy z wykonawcą