Kontakty pomiędzy samorządami obu miast zostały nawiązane w roku 2008. W dniu 19 grudnia 2008r. radni Rady Miejskiej w Parczewie wyrazili uchwałą wolę zawarcia umowy w sprawie współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Parczew a miastem Luboml.
    Obie strony zobowiązały się do wymiany informacji dotyczących  możliwości nawiązania współpracy ze strukturami europejskimi, organizacjami pozarządowymi i samorządami z Polski i Ukrainy (w celu zaangażowania i wykorzystania zasobów finansowych funduszy Unii Europejskiej).
   Będziemy organizować wymianę delegacji i grup artystycznych, sportowców i młodzieży szkolnej, a także zachęcać naszych przedsiębiorców do uczestnictwa w wystawach, targach i jarmarkach. Planujemy aktywną współpracę w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację wspólnych przedsięwzięć także w zakresie turystyki, samorządności lokalnej oraz ekologii i przedsiębiorczości.
Położony kilkanaście kilometrów od polskiej granicy Luboml jest ukraińskim miastem, a zarazem siedzibą „rejonu” w „obwodzie” wołyńskim. Liczy ok. 10,5 tys. mieszkańców.