„Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 22 października 2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący uchwały Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, uchwały Nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy oraz uchwały
Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.”

Załącznik:

Wykaz lokali

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 29 lat

3 wykaz dzierżawa na 29 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

2 wykaz dzierżawa do 3 lat

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych w najem i użyczenie

1 wykaz lokale najem i użyczenie