W dniu 27 maja 2018 r. na Stadionie Sportowym w Jabłoniu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze z udziałem 4 gmin z powiatu Parczewskiego. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej reprezentowały gminy: Parczew, Milanów, Jabłoń i Siemień, łącznie startowało 20 drużyn.
     Z gminy Parczew udział wzięły jednostki: Laski, Koczergi, Parczew, Tyśmienica i Wierzbówka. Jednostka OSP w Parczewie do zawodów wystawiła 3 drużyny: 2 kobiece /dziewczęta starsze i młodsze/ oraz drużynę męską. Jednostka OSP w Koczergach do zawodów również zgłosiła 2 drużyny kobiecą i męską. Zawody składały się z dwóch konkurencji – biegu sztafetowego z przeszkodami i ćwiczenia bojowego. Klasyfikacja generalna zawodów drużyn męskich przedstawia się następująco: I miejsce OSP Koczergi, II miejsce OSP Tyśmienica, III miejsce OSP Parczew, IV miejsce OSP Laski, V miejsce OSP Wierzbówka. W klasyfikacji generalnej zawodów drużyn żeńskich I miejsce wywalczyła drużyna OSP Koczergi, II miejsce zajęła OSP Parczew /dziewczęta starsze/. Ponadto w gminnych zawodach poza konkurencją udział wzięła drużyna z OSP Parczew /dziewczęta młodsze/. Najlepsze drużyny otrzymały puchary i statuetki oraz pamiątkowe dyplomy. Dla wszystkich zawodników Burmistrz Parczewa ufundował nagrody rzeczowe, oraz gorący posiłek i wodę mineralną.
     Zgodnie z regulaminem w roku bieżącym nie będą organizowane zawody powiatowe, natomiast w zawodach wojewódzkich udział wezmą jednostki OSP z powiatu parczewskiego, które zajęły pierwsze miejsce w ubiegłorocznych zawodach powiatowych są to: OSP Parczew drużyna kobieca i OSP Juliopol drużyna męska. Wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze odbędą się 24 czerwca w Krasnymstawie.
     Zawody sportowo-pożarnicze cieszą się dużą popularnością i sympatią wśród mieszkańców z terenu powiatu parczewskiego i wpisały się w kalendarz corocznych imprez strażackich. Dobra pogoda towarzyszyła strażakom podczas rywalizacji w rozgrywkach. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dobrych wyników w udziale w zawodach strażackich w przyszłym roku.
Opracowała: Danuta Sadłowska

DSC 0138

DSC 0169

DSC 0175

DSC 0183

DSC 0227

0001 LargeDo 27 maja w holu Szkoły Podstawowej nr 3 w Parczewie będzie prezentowana wystawa: Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna „Inka” 1928–1946, przygotowana przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.

Wystawa została przygotowana w rocznicę zamordowania przez komunistycznych oprawców w murach Więzienia Karno-Śledczego w Gdańsku niezłomnej sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Danuty Siedzikówny „Inki”. W tej samej egzekucji (28 sierpnia 1946) został zamordowany Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, żołnierz mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Ekspozycja przybliża życiorys legendarnej sanitariuszki, której losy splotły się z tragiczną historią Polski okresu II wojny światowej. Patriotyczne korzenie i tradycyjne wychowanie oraz hekatomba wojny, która zabrała oboje rodziców, ukształtowały charakter „Inki”, która nie zawahała się poświęcić życia walce o Polskę „czystą jak łza”. Wierna ideałom i niezłomna do samego końca, potrafiła zachować się „jak trzeba”, mimo że w momencie śmierci nie miała ukończonych 18 lat.

Inka po śmierci miała być zapomniana na zawsze. Jednak dzięki projektowi Instytutu Pamięci Narodowej „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956” szczątki „Inki” zostały w 2014 r. odnalezione na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

0001Dzięki uprzejmości Lubelskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej możemy w Urzędzie Miejskim w Parczewie obejrzeć wystawę „Polacy – Ukraińcy 1939–1947”, przygotowaną przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie.

Lata 1939-1947 były w historii stosunków polsko-ukraińskich okresem krwawych wydarzeń, które głęboko wryły się w pamięć zbiorową obydwu narodów. W ich wyniku zginęło 80-100 tys. Polaków oraz 15-20 tys. Ukraińców, a setki tysięcy osób musiało opuścić swoje domy.

Prezentowana wystawa porusza wiele bolesnych problemów: postawę Ukraińców we wrześniu 1939 r., politykę narodowościową okupantów niemieckiego i sowieckiego, losy dywizji SS "Hałyczyna", działalność polskiego i ukraińskiego podziemia i antypolską akcję Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - Ukraińskiej Powstańczej Armii (OUN-UPA) z lat 1943-1944 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej oraz operację "Wisła" w 1947 r.

Wystawę można oglądać w holu przed salą konferencyjną UM w Parczewie do 27 maja.

plac ul.SienkiewiczaStowarzyszenie „Razem dla Parczewa” serdecznie zaprasza do korzystania z nowopowstałych rekreacyjno-edukacyjnych placów przy ul. Sienkiewicza i ul. Prostej w Parczewie. Każdy z nich składa się z placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu. Znajdują się tam również tablice edukacyjne prezentujące walory przyrodnicze ziemi parczewskiej oraz ławeczki, gdzie można odpocząć.
Mamy nadzieję, że utworzone place będą nie tylko sprzyjać aktywności fizycznej i rekreacji mieszkańców, ale również zapewnią doskonałe miejsce spotkań dla całych rodzin. Dzieci zapraszamy na place zabaw, natomiast dorosłych, w tym zwłaszcza seniorów, do korzystania ze strefy fitness.

 

Operacja pod nazwą „Budowa dwóch placów rekreacyjno – edukacyjnych w Parczewie”
mająca na celu Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej na obszarze objętym LSR poprzez budowę 2 placów rekreacyjno-edukacyjnych w Parczewie oraz ich udostępnienie w okresie co najmniej 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania /poddziałania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER /Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

grafika ologowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

pobraneZgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG. 

Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony "setki tysięcy" przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji. 

Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze
względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

Prosimy o uspokojenie przedsiębiorców i przekazanie im rzetelnej informacji w tym względzie. Mimo licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL.