Tenis Ziemny Parczew 25 maj 2019 003Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zorganizował w dniu 25 Maja 2019 na kortach przy AL. Jana Pawła II 1 w Parczewie Otwarty Indywidualny Turniej Tenisa Ziemnego na Otwarcie Sezonu 2019. W imprezie wystartowało 14 zawodników którzy rywalizowali w 4 grupach, systemem każdy z każdym. Mecze rozstrzygano w jednym secie. Pogoda w tym dniu dopisała, korty były znakomicie przygotowane, wiec zawodnikom nic innego nie pozostało tylko sportowa rywalizacja.

Czytaj więcej...

2019 plakatBurmistrz Parczewa zaprasza mieszkańców Gminy Parczew do wypełnienia wstępnych dokumentów dotyczących dofinansowania budowy instalacji produkujących zarówno energię elektryczną jak i ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
- energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych,
- energii cieplnej dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych. Zainteresowani mogą składać deklaracje na montaż poszczególnych instalacji oraz deklaracje łącznie na dwa rodzaje - solarne i fotowoltaiczne,

Wkład finansowy mieszkańców wyniesie ok.15% wartości instalacji netto wraz z montażem + podatek VAT. Stawka VAT (8 i 23%) jest uzależniona od lokalizacji instalacji: budynek mieszkalny (8%), budynek gospodarczy i montaż na gruncie (23%).

Przed złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z właścicielami nieruchomości Gmina podpisze stosowne umowy, w których zostaną ustalone prawa i obowiązki każdej ze stron. Zastrzegamy możliwość wykonania audytów budynków przez projektanta instalacji w celu potwierdzenia możliwości technicznych montażu. Brak możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej równoznaczny z rezygnacją w udziału w projekcie.

Druki można pobrać ze strony www.parczew.com lub można je otrzymać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Parczewie, pokój nr 16. Deklaracje należy złożyć osobiście, w UM w Parczewie, ul. Warszawska 24, pok. 16 w dn.: poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 14.00, w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2019r. Nie złożenie deklaracji w powyższym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją w udziału w projekcie. W przypadku dużej ilości chętnych o zakwalifikowaniu się do projektu może zadecydować losowanie. W ewentualnym losowaniu nie będą brać udziału właściciele gospodarstw domowych, w których mieszkają na stałe osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – osoby te mają pierwszeństwo przystąpienia do projektu.

Proszę o zapoznanie się z warunkami i wymaganiami technicznymi montażu instalacji, które znajdują się w pliku: Informacje. Tam też znajduje się szacunkowa wartość instalacji oraz prognozowany wkład własny.

Osobami do kontaktu są: Janusz Tryniecki, Anna Wojtal i Anna Łukaszek tel. 83 355 12 34, 83 355 12 25 (dokumentacja) oraz Grzegorz Kazanowski i Andrzej Oleksiuk tel. 83 355 12 36 (sprawy techniczno – instalacyjne)

Paweł Kędracki Burmistrz Parczewa

Załączniki:

Informacja

Deklaracja

Ankieta - fotowoltaika

Ankieta - solary

Plakat

 

plakat skateparkGmina Parczew oraz Miejski Klub Sportowy Victoria Parczew zapraszają na warsztaty i pokazy BMX, które w dn. 2 czerwca 2019 r. zostaną zorganizowane na parczewskim skateparku.

DSC 5150Turniej Tańca Nowoczesnego w Łęcznej 17.05.2019r.

Sukces tancerzy z PDK

I miejsce w kat. Seniorzy od 14 l- Rathid Crew
III miejsce w kat Seniorzy od 14 l- Na Celowniku
II miejsce w kat. Juniorzy - Kumple
III miejsce w kat. Freestyle dzieci 9-10l. Cool Gang
Wyróżnienie w kat. Freestyle dzieci 9-10 l. Super Ziomki


Fotorelacja

480W dniach 24 -26 maja 2019r na Rynku Starego Miasta w Lublinie odbędą się X Lubelskie Targi Turystyczne. Serdecznie zapraszamy do udziału w targach oraz odwiedzenia stoiska Gminy Parczew.
Imprezie towarzyszyć będą liczne atrakcje i konkursy z nagrodami dla odwiedzających. Targi organizowane są przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną.

Plan targów