Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Oddział Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz twórców amatorów. Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych (przedszkola, kl. I-IV i kl. V-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe).
Warto wspomnieć że jest to aktualnie jedyny taki konkurs ogólnokrajowy. Tegoroczna edycja konkursu nie ma hasła przewodniego, natomiast obchody 100-lecie istnienia i działalności organizacji jeszcze trwają, zatem do dzieła!

Załączniki:

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Karta zgłoszenia – Metryczka pracyKarta zgłoszenia – Metryczka pracy

100 lat istnienia OSP - grafika poglądowa

Z radością informujemy, że Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie podjął decyzję o organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem “Młodzież zapobiega pożarom” w wersji on-line.
Osoby chętne wziąć udział w tegorocznej edycji muszą wiedzieć, że:
· Turniej zostanie przeprowadzony w terminie 26.11 – 11.12 br.
· Aby wziąć udział w turnieju należy uprzednio zarejestrować się na internetowej platformie edukacyjnej. Powinien to uczynić zarówno opiekun jak i uczestnik.

Informacje dotyczące rejestracji uczestników:

• Do internetowej platformy edukacyjnej zostanie zaimportowana baza OSP. Opiekun rejestrując się musi w formularzu dokonać wyboru OSP. Uczestnik podczas rejestracji wybierając OSP automatycznie będzie miał przypisanego opiekuna. Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który musi się zarejestrować jako pierwszy.
• Uczestnik musi przekazać swojemu opiekunowi pisemną zgodę rodzica na udział w Turnieju.
• Etap rejestracji uczestnika kończy się zaakceptowaniem/potwierdzeniem przez opiekuna zgłoszenia uczestnika na internetowej platformie edukacyjnej. Uczestnik może wziąć udział w turnieju dopiero po zakończonej rejestracji.
• Już wkrótce będzie otworzona możliwość rejestracji opiekunów i uczestników oraz pobrania wymaganej zgody rodzica.
• Na stronie Związku zostanie podany odnośnik do rejestracji oraz zostaną przesłane wiadomości do Oddziałów Wojewódzkich z prośbą o rozpropagowanie na Waszych witrynach internetowych.
• Uczestnicy (zawodnicy i opiekunowie) nie muszą być członkami OSP. Jeśli zawodnicy i opiekunowie nie należą do OSP (np. nauczyciele, rodzice) a w danej miejscowości nie ma OSP należy wybrać najbliższą placówkę.
• Warunkiem uczestnictwa w finale jest dysponowanie komputerem z kamerą, głośnikami, mikrofonem oraz łączem internetowym.
• Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Zakres tematyczny Turnieju:

• Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.
• Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.
• Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
• Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.
• Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
• Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
• Ochrona ludności.
• Ochrona środowiska.
• Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
• Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
• Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
• Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
• Zasady udzielania pierwszej pomocy.
• Lub też tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

Data ELIMINACJI PISEMNYCH i data FINAŁU USTNEGO zostanie ogłoszona wraz z informacją o możliwości rejestracji.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem OTWP on-line na stronie:
http://www.zosprp.pl/?q=content/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-edycja-online

konkurs wiedzy pożarniczej - grafika poglądowa

Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" informuje' że w dniach 06.12.2021 - 20.12.2021 będzie miał miejsce nabór wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia https://lgr-lubelskie.pl/

Plakat Rybactwo i Morze - grafika poglądowa

Logo MOSiR - grafika poglądowa     Gmina Parczew i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie byli organizatorami Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego z Okazji Dnia Niepodległości. Impreza odbyła się w dniu 13 Listopada 2021 w sali MOSiRU przy AL. Jana Pawła II 1 w Parczewie. Zawodnicy rywalizowali w tym dniu o Puchary Burmistrza Parczewa Pawła Kędrackiego. Organizatorzy turnieju przeprowadzili te zmagania sportowe systemem do dwóch porażek. Rozegrane pojedynki były bardzo wyrównane i dostarczyły wielu emocji zarówno samym zawodnikom jak i obserwatorom tego wydarzenia sportowego. W pierwszym półfinale po prawej stronie drabinki turniejowej Grzegorz Kazanowski pokonał Jana Juśkiewicza obaj z Parczewa, natomiast drugi półfinał to wygrana Piotra Roli z Mirosławem Korpyszem obaj z Paszenek. W Finale Piotr Rola z Paszenek pokonał Grzegorza Kazanowskiego z Parczewa 3:1. W rywalizacji o premiowane miejsca 2-4 Dariusz Abramowicz z Kolana przegrał 2:3 z Mirosławem Korpyszem z Paszenek. W meczu o miejsca 2-3 po lewej stronie drabinki Mirosław Korpysz z Paszenek potwierdził w tym dniu swoją dobrą dyspozycję i pokonał 3:0 Grzegorza Kazanowskiego z Parczewa. Najlepsi zawodnicy pierwszej szóstki sobotniego Turnieju z Okazji Dnia Niepodległości to :
1 miejsce Piotr Rola Paszenki
2 miejsce Mirosław Korpysz Paszenki
3 miejsce Grzegorz Kazanowski Parczew
4 miejsce Dariusz Abramowicz Kolano
5 miejsce Jan Juśkiewicz Parczew
6 miejsce Jan Sobechowicz Łomazy

Najlepsi z 4 zawodników otrzymali wręczone przez Panią Dyrektor MOSiR-u Agnieszkę Przekorę Puchary Burmistrza Parczewa oraz pamiątkowe upominkami rzeczowe ofiarowane przez UM w Parczewie. Sędzią Głównym imprezy był Pan Zbigniew Smoliński, a za przebieg i organizację imprezy odpowiadał MOSiR Parczew.

flaga polski - grafika poglądowaSzanowni Państwo!

Narodowe Święto Niepodległości, to największe święto wszystkich Polaków, to dzień radości i dumy z odzyskania niepodległości. 11 listopada przypada 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

W tym dniu radujmy się świętem wolnej i niepodległej Ojczyzny. Niech powiewają biało-czerwone flagi, płonął znicze pod pomnikami narodowych bohaterów. Pamiętajmy i oddajmy hołd wdzięczności tym co oddali życie za Ojczyznę!

Pragnę również, w sposób szczególny, podziękować za trud, poświęcenie i wierność Ojczyźnie, służbom zaangażowanym w ochronę polskiej granicy.

Niech żyje Polska!
Niech żyje Niepodległa!

Paweł Kędracki
Burmistrz Parczewa

 

Obchody 11 Listopada

Zapraszam do udziału w upamiętnieniu Narodowego Święta Niepodległości w Parczewie. Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona zostanie 11 listopada 2021 r. o godz. 11.00 w Bazylice Mniejszej w Parczewie.

Zapraszam do indywidualnego składania kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pomnikiem Niepodległości.

„Niepodległa do hymnu.”

Uczcijmy wspólnie kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości! Wszyscy razem, bez względu na to, gdzie będziemy – 11 listopada w samo południe zaśpiewajmy Mazurka Dąbrowskiego!

Akcję zainicjował i prowadzi Biuro Programu "Niepodległa"

Plakat - plik pdf