siem 117 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej Parczew - Siemień. Inwestycja realizowana była pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie”

Całkowita wartość projektu to ponad 14 mln złotych, z czego około 4 mln wsparcie  unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, a pozostała kwota pochodzi ze środków samorządów: Powiatu Parczewskiego, Gminy Parczew i Gminy Siemień.

Mając na uwadze, iż droga ta stanowi ważny trakt komunikacyjny dla mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Parczew oraz przebiega przez jeden z bardziej atrakcyjnych turystycznie terenów naszego regionu, władze Gminy Parczew podjęły współpracę z samorządem powiatu parczewskiego udzielając najwyższej w historii naszej Gminy pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na kwotę 2.119.798,42 mln zł.

Inwestycja obejmowała realizację szeregu działań, w tym:

  1. Umocnienie nawierzchni drogi od ulicy Warszawskiej w Parczewie do Siemienia,
  2. Budowę chodników i zjazdów indywidualnych do posesji,
  3. Wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowanej drogi,
  4. Budowę parkingu obok przejazdu kolejowego, pełniącego funkcję punktu park & ride w Parczewie,
  5. Wykonanie zatok autobusowych,
  6. Realizację nowej konstrukcji drogi na grobli w Siemieniu,
  7. Wykonanie poboczy gruntowych i zieleńców oraz odtworzenie istniejących rowów drogowych,
  8. Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowania pionowego i poziomego drogi powiatowej.

Mamy nadzieję, iż wybudowana infrastruktura z tak ogromnym wkładem pracy oraz środków służyć będzie wiele lat mieszkańcom naszej gminy i powiatu parczewskiego oraz przyczyni się do istotnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Mamy również nadzieję, że nowa droga, wraz towarzyszącą jej infrastrukturą, przysłuży się do rozwoju turystycznego i gospodarczego regionu.

siem 1  siem 2

siem 3 siem 4

siem 5