Plakat A3SZANOWNI MIESZKAŃCY
     Od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Parczew obowiązuje nowy system segregacji odpadów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz.19).
     Nowy system gospodarowania odpadami:
1. PAPIER
2. SZKŁO
3. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
4. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
5. POPIÓŁ
6. ODPADY ZMIESZANE
      Harmonogramy odbioru odpadów w wersji papierowej dostępne są w pok. 38 Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz w biurze Zakładu Usług Komunalnych w pok. 11.
     Worki na odpady dostarczane są bezpośrednio do gospodarstw domowych w terminie do 05.01.2018 r.

Harmonogram odbioru odpadów w Parczewie na 2018 rok
Harmonogram odbioru odpadów z miejscowości wiejskich w Gminie Parczew na 2018 rok
Harmonogram odbioru odpadów z miejscowości wiejskich w Gminie Parczew na 2018 rok
Segregacja Gospodarstwa Jednorodzinne
Segregacja Gospodarstwa Wielorodzinne