W dniu 11 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Parczewie odbyły się eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Główny Związku OSP RP. Konkurs ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Dzieci i młodzież poznają również techniki pożarnicze, organizację ochrony pożarniczej oraz historię i tradycję ruchu strażackiego. Konkurs został poprzedzony eliminacjami środowiskowymi, w których wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce. W grupie I szkół podstawowych reprezentującej przedział klas I-IV udział wzięło 2 uczniów, zaś w grupie II reprezentującej szkoły podstawowe- klasy VI-VIII udział wzięło 4 uczniów.
Opiekunami uczniów przygotowujących do uczestnictwa w konkursie byli: pani Marta Olszewska - nauczyciel w Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce oraz pan Grzegorz Lis - nauczyciel SP Nr 3.
Zgodnie z regulaminem konkursu, do eliminacji miejsko-gminnych weszło po 2 uczniów z każdej Szkoły, w dwóch grupach wiekowych.
Na podstawie regulaminu OTWP komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Parczewa przygotowała testy pisemne z zestawem 40 pytań. Po dokonaniu oceny prac pisemnych, jury eliminacji miejsko-gminnych zakwalifikowało do finału eliminacji powiatowych następujących uczestników:
- grupa I (szkoły podstawowe: klasy I-IV): Jedlińska Kinga (25 pkt) i Wrzaszcz Lilianna (21 pkt) ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie;
- grupa II (szkoły podstawowe: klasa VI-VIII): Szypulski Igor (25 pkt) i Chwedyna Lena Róża (24 pkt) z Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Parczewa oraz coś słodkiego.
Młodzieży szkolnej składamy gratulacje, opiekunom podziękowania za trud przygotowania
do turnieju, a tegorocznym laureatom życzymy sukcesu na szczeblu powiatowym.

Laureaci konkursu - zdjęcie grupowe