Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach informuje, że uzyskała dofinansowanie
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Laskach”. Realizując zadanie jednostka OSP w Laskach zakupiła: 1). Motopompa szlamowa WT 30X z kpl. węży ssawnych i smokiem ssawnym; 2). Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda model EA 3000 N1; 3). Detektor wielogazowy Altair 4XR Bluetooth MSA; 4). Sprzęt do oświetlenia terenu najaśnica akumulatorowa. PELI TM 9490; 5). Tłumnica teleskopowa gumowa – sztuk 3.

Całkowita wartość zdania 24 000,01 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie - 12 000,00 zł
- własne środki finansowe Gminy Parczew 12 000,01 zł

WFOŚiGW LOGO