Projekt pilotażowy „Czas na Młodych - Punkt Doradztwa dla młodzieży w powiecie parczewskim" dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy,
Punkt Doradztwa dostępny jest dla osób do 30 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu parczewskiego.
Osoby niezarejestrowane muszą zarejestrować się w Urzędzie gdyż Uczestnikiem projektu może być osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.
Projekt zakłada promocję projektu i dostępnych form wsparcia wśród potencjalnych uczestników, którzy nie są jeszcze klientami Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie.

Link do strony ze szczegółami dotyczącymi projektu:
https://parczew.praca.gov.pl/-/21312369-czas-na-mlodych

Plakat - plik jpg

Czas na młodych - logo