Krajowa Izba Kominiarzy, informuje iż w ramach obowiązujących zapisów Prawa
Budowlanego - Dz.U. 2023. poz. 682. z dnia 14.04.2023 art. 62a ust. 5 i 6, w najbliższym
czasie uruchomiony zostanie system teleinformatyczny, którego częścią będą okresowe
kontrole przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem cyfrowych protokołów
pokontrolnych. Z uwagi na powyższe, ulegnie rozszerzeniu zakres czynności
wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł
ciepła w kontrolowanych budynkach. Zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonych
usług, prócz większego nakładu pracy Kominiarzy, wymagać będzie uzyskania od
Zarządców i Administratorów określonego zasobu informacji i danych o charakterze
technicznym budynków, niedostępnych dla słóżby kominiarskiej.

Załączniki:

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynkówdo właścicieli i zarządców budynków - plik pdf

Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła. Załącznik do Komunikatu Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy - plik pdf

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " - plik pdf

Ulotka - plik jpg

plakat Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! - grafika poglądowa