W dniu 25 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Parczewie Burmistrz Parczewa dokonał uroczystego przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce Pani Małgorzacie Ciesielskiej na kolejne 5 lat oraz wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla następujących nauczycieli : Pani Annie Antoniuk i Dorocie Jakimiak ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie, Pani Annie Trubalskiej z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Parczewie, Pani Annie Markowskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie, Pani Marcie Olszewskiej i Agnieszce Kijewskiej z Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce.

Burmistrz pogratulował wszystkim za dotychczasowe osiągnięcia życząc jednocześnie dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w życiu osobistym.

Zdjęcie grupowe z nadania i powierzenia