Rusza kolejna odsłona konkursów „Rolnik z Lubelskiego 2023” i „Ekolubelskie 2023” organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekty mają na celu: promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na obszarach wiejskich województwa lubelskiego oraz kreowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Plakaty, regulaminy oraz karty zgłoszeń w załącznikach poniżej. Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce Rolnictwo.

Załączniki:

Plakat Ekolubelskie - plik pdf

Regulamin Ekolubelskie - plik pdf

Formularz zgłoszenia kandydata Ekolubelskie - plik pdf

Plakat Rolnik z Lubelskiego - plik pdf

Regulamin Rolnik z Lubelskiego - plik pdf

Formularz zgloszenia kandydata Rolnik z Lubelskiego - plik pdf

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - logo