Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia które stanowią własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia - plik pdf

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia - grafika poglądowa