Wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2023 r. ws. Wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informuję, że w związku z najnowszą interpretacją art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie warunków jakie muszą być spełnione aby otrzymać świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, konieczne jest posiadanie przez obywatela Ukrainy statusu UKR w rejestrze Pesel.

Status UKR– potwierdza pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Przed złożeniem wniosku o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie proszę o upewnienie się czy obywatel Ukrainy którego dotyczy wniosek posiada w Rejestrze Pesel status UKR.

FLAGA UKRAINY