Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie aktywnie włącza
się w kampanię informacyjną Komendy Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych, która ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie
świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym
podpalaniem nieużytków rolnych.

Wypalanie traw jest niechlubną tradycją, z którą od lat wzmagają się strażacy,
policjanci oraz służby ochrony środowiska. Jest to wielki problem, występujący każdego
roku. Pomimo akcji informacyjnych i edukacyjnych, wielu ludzi nadal sądzi, że ogień to
najlepszy sposób na zwalczanie chwastów. Niestety nie – ogień zabija.

NALEŻY PAMIĘTAĆ!

Wypalanie traw jak i pozostałości roślinnych nie tylko szkodzi środowisku ale także
wiąże się z wysokimi karami grzywny oraz utratą dopłat unijnych
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Apelujemy o nie wypalanie traw. Pamiętajmy, że taki pożar może skończyć się
tragicznie.

Informacje oraz materiały prewencyjne proszę o zamieszczenie na stronach internetowych
urzędów gmin oraz przekazanie ich wśród lokalnej społeczności.

Strona poświęcona kampanii:
https://www.facebook.com/hashtag/stoppo%C5%BCaromtraw?locale=pl_PL

Nie wypalaj traw - grafika poglądowa

Od początku roku strażacy interweniowali już ponad 2800 razy w związku z pożarami traw.
W 2022 r. strażacy z powiatu parczewskiego odnotowali 92 interwencje związanych z pożarami traw oraz upraw rolnych.
Podczas weekendu 18 -19 marca odnotowano 1151 pożarów traw oraz 30 pożarów lasów poniżej zestawienie.

Statystyka