Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego logoUprzejmie informuję, że dnia 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę Nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - tzw. „uchwałę antysmogową” dla województwa lubelskiego.
Uchwała antysmogowa to jeden z elementów planu walki z zanieczyszczeniem powietrza w naszym województwie. Ochronie środowiska w całym województwie ma służyć edukacja i wzmacnianie świadomości społecznej. Istotnym ogniwem jest postawa oraz zaangażowanie samorządów, jak również uświadamianie mieszkańców województwa o znaczeniu podejmowanych działań na rzecz czystego powietrza.
Problem zanieczyszczenia powietrza, należy traktować nie tylko w kategoriach technicznych czy prawnych, ale także jako wyzwanie społeczne. Poprawa jakości powietrza wymaga działań stałych i perspektywy długoterminowej. Bez edukacji i następującej po tym, zmiany świadomości mieszkańców, rezultaty proponowanych działań mogą być niespójne i odbiegać od oczekiwań.
W związku z potrzebą poinformowania mieszkańców województwa lubelskiego o przyjęciu uchwały antysmogowej i jej najważniejszych regulacjach, Zarząd Województwa Lubelskiego zainicjował przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Działania podjęte zostały na wielu płaszczyznach i przy udziale dostępnych mediów. Dotychczas zakończyła się m.in. I część emisji spotu radiowego w rozgłośni Radia Lublin oraz I etap emisji audycji telewizyjnej w TVP Lublin. W maju br. odbyła się również publikacja artykułu w prasie o zasięgu regionalnym (24 tytułów prasowych) o charakterze edukacyjno—informacyjnym, poświęconego upowszechnieniu zapisów „uchwały antysmogowej” mieszkańcom województwa lubelskiego. Częścią kampanii było również przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych w postaci plakatów i ulotek, które zaprezentowane zostały uczestnikom JST dnia 23 czerwca 2021 r. w trakcie trwania webinarium poświęconego omówieniu zapisów uchwały antysmogowej.

Załączniki:

Ulotka

UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw