uczen i uczennicaW związku z ogłoszonym stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i pracowników Urzędu, informujemy, iż wypłaty stypendiów szkolnych będą odbywały się wyłącznie na wskazany przez wnioskodawcę nr konta bankowego. Biorąc powyższe prosimy o dostarczenie faktur, potwierdzających poniesienie kosztu edukacyjnego. Proszę zwracać uwagę na dane zamieszczone na fakturze (państwa imiona, nazwiska, adresy, tak by nie było w nich błędów i aby zgadzały się z danymi wnioskodawcy). Pozostałe wytyczne dotyczące faktur i tego co stanowi przykładowy wydatek kwalifikowany do wypłaty stypendium nie zmieniły się. Faktury zapakowane w kopercie z dopiskiem: imię i nazwisko wnioskodawcy, Referat Oświaty - stypendium szkolne, należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w sekretariacie Urzędu. Wypłaty stypendium po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dostarczonych faktur będą odbywały się sukcesywnie. W razie wszelkich niejasności proszę o kontakt telefoniczny pod nr (83) 355 12 32.

Stanisław Chojak
Kierownik Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie