logo luw2INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających
z rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 750).
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie Termin wstrzymania przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy
Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany w § 2 ust. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r., uległ zmianie: z „do dnia 26 kwietnia 2020 r.” na „do odwołania”

Pełna treść informacji - plik pdf