Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Załącznik:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r.,
poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący lokal użytkowy będący własnością Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w najem.

Załącznik:

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Przedstawiamy dotychczasowy Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parczew wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Równocześnie informujemy, że prace nad projektem ww. dokumentów zostały zawieszone zgodnie z Obwieszczeniem z dnia 18 grudnia 2018 r.

Załączniki:

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Porjektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parczew - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Porjektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parczew - rysunek

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parczew - tekst

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parczew - rysunek

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości